Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 13/2006

Nařízení č. 13/2006

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města Prostějova č. 13/2006 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Prostějova, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydala na své schůzi konané dne 26.září 2006 toto nařízení: p>

Článek I.

1) Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 1) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad v Prostějově jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 2), vykonávající státní správu lesů.
2) Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. 3)
3) Zpracování lesních hospodářských osnov Městský úřad v Prostějově zadá pro ucelené území, které je totožné se správním obvodem obce s rozšířenou působností Prostějov (dále též jen "zařizovací obvod"). Zařizovací obvod je tvořen těmito obcemi a katastrálními územími: p>

 Obec Alojzov

 katastrální území Alojzov u Prostějova

 Obec Bedihošť

 katastrální území Bedihošť

 Obec Bílovice-Lutotín

 katastrální území Bílovice

 Obec Biskupice

 katastrální území Biskupice na Hané

 Obec Bousín

 katastrální území Bousín

 Obec Buková

 katastrální území Buková u Protivanova

 Obec Čechy pod Kosířem

 katastrální území Čechy pod Kosířem

 Obec Čehovice

 katastrální území Čehovice

 Obec Čelčice

 katastrální území Čelčice

 Obec Čelechovice na Hané

 katastrální území Čelechovice na Hané

 Obec Dětkovice

 katastrální území Dětkovice u Prostějova

 Obec Dobrochov

 katastrální území Dobrochov

 Obec Dobromilice

 katastrální území Dobromilice

 Obec Drahany

 katastrální území Drahany

 Obec Držovice

 katastrální území Držovice na Moravě

 Obec Hluchov

 katastrální území Hluchov

 Obec Hradčany-Kobeřice

 katastrální území Kobeřice

 Obec Hrdibořice

 katastrální území Hrdibořice

 Obec Ivaň

 katastrální území Ivaň na Hané

 Obec Klenovice na Hané

 katastrální území Klenovice na Hané

 Obec Klopotovice

 katastrální území Klopotovice

 Obec Kostelec na Hané

 katastrální území Kostelec na Hané

 Obec Kralice na Hané

 katastrální území Kralice na Hané

 

 katastrální území Vitonice na Hané

 Obec Krumsín 

 katastrální území Krumsín

 Obec Laškov

 katastrální území Krakovec na Moravě

 

 katastrální území Laškov

 Obec Lešany

 katastrální území Lešany u Prostějova

 Obec Malé Hradisko

 katastrální území Malé Hradisko

 Obec Mostkovice

 katastrální území Mostkovice

 

 katastrální území Stichovice

 Obec Myslejovice

 katastrální území Kobylničky

 

 katastrální území Křenůvky

 

 katastrální území Myslejovice

 Obec Němčice nad Hanou

 katastrální území Němčice nad Hanou

 Obec Niva

 katastrální území Niva

 Obec Obědkovice

 katastrální území Obědkovice

 Obec Ohrozim

 katastrální území Ohrozim

 Obec Ondratice

 katastrální území Ondratice

 Obec Otaslavice

 katastrální území Dolní Otaslavice

 Obec Otinoves

 katastrální území Otinoves

 Obec Pavlovice u Kojetína

 katastrální území Pavlovice u Kojetína

 Obec Pěnčín

 katastrální území Pěnčín na Moravě

 Obec Pivín

 katastrální území Pivín

 Obec Plumlov

 katastrální území Hamry

 

 katastrální území Soběsuky u Plumlova

 

 katastrální území Žárovice

 Obec Prostějov

 katastrální území Čechovice u Prostějova

 

 katastrální území Čechovice-Záhoří

 

 katastrální území Domamyslice

 

 katastrální území Žešov

 Obec Prostějovičky

 katastrální území Prostějovičky

 Obec Protivanov

 katastrální území Protivanov

 Obec Přemyslovice

 katastrální území Přemyslovice

 

 katastrální území Štarnov u Přemyslovic

 Obec Ptení

 katastrální území Ptení

 Obec Rozstání

 katastrální území Rozstání pod Kojálem

 Obec Seloutky

 katastrální území Seloutky

 Obec Skalka

 katastrální území Skalka u Prostějova

 Obec Slatinky

 katastrální území Slatinky

 Obec Smržice

 katastrální území Smržice

 Obec Stařechovice

 katastrální území Služín

 

 katastrální území Stařechovice

 Obec Stínava

 katastrální území Stínava

 Obec Tištín

 katastrální území Tištín

 Obec Tvorovice

 katastrální území Tvorovice

 Obec Určice

 katastrální území Určice

 Obec Víceměřice

 katastrální území Víceměřice

 Obec Vícov

 katastrální území Vícov

 Obec Vincencov

 katastrální území Vincencov

 Obec Vitčice

 katastrální území Vitčice na Moravě

 Obec Vranovice-Kelčice

 katastrální území Kelčice

 Obec Vrbátky

 katastrální území Dubany na Hané

 

 katastrální území Štětovice

 Obec Vrchoslavice

 katastrální území Vrchoslavice

 Obec Vřesovice

 katastrální území Vřesovice u Prostějova

 Obec Výšovice

 katastrální území Výšovice

 Obec Zdětín

 katastrální území Zdětín na Moravě

 Obec Želeč

 katastrální území Želeč na Hané

Článek II.

1) Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu, uvedeném v článku 1 tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu v Prostějově písemně, popř. ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný hospodář.
2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
4) Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek III.

Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u Městského úřadu v Prostějově , a to bezplatně. Lhůtu a místo, kde vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa, oznámí orgán státní správy lesů veřejnou vyhláškou.4)

Článek IV.

Obecní úřady obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a každému zpřístupní.

Článek V. Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. p>----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
1) § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
2) § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
3) § 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
4) § 17 odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Vytvořeno 24.10.2006 9:50:00 | přečteno 457x | Iveta Páleníková
load