Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 4/2002

Nařízení č. 4/2002

kterým se ruší nařízení č. 3/2001, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

MĚSTO PROSTĚJOV
Rada města Prostějova

NAŘÍZENÍ č. 4/2002,

kterým se ruší nařízení č. 3/2001,
o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

Rada města Prostějova se usnesla na své schůzi konané dne 7.5.2002 vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1

Zrušuje se nařízení č. 3/2001, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova ze dne 5.6.2001.

 

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

 

----------------------------
místostarosta města Prostějova
----------------------------
starosta města Prostějova
Vytvořeno 31.5.2002 | přečteno 511x | Richard Sedlák
load