Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 4/2013

Nařízení č. 4/2013

kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

 

Statuární město Prostějov
Rada města Prostějova

 

Nařízení statutárního města Prostějova č. 4/2013,

kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 14. 05. 2013 usnesením č. 3374 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení statutárního města Prostějova:

Čl. 1


Nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, se mění takto:

Příloha č. 1 k Nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
v části:

2. Restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22.00 hodině

1

2

4

5

6

7

Rozdělení míst pro prodej

Adresa místa

Kapacita

Doba prodeje

Doba provozu

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (sortiment)

Restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22.00 hodině

 

 

 

 

 

se stávající text doplňuje o tyto údaje:

 

„U kalicha“
Nám. U kalicha 2575/2, Prostějov

200 m2

Po-Ne do 23 h.

příležitostně
od 1.4. do 30.9.

 
 

„Smíchovský zámeček“
Josefa Lady 327/15, Prostějov – Krasice

70 m2

Po-Ne do 23 h.

příležitostně
od 1.4. do 30.9.

 
 

„Na Mánesce“
Rostislavova 845/12, Prostějov ( restaurační zahrádka umístěna v prostoru ul. Česká 12, Prostějov)

15 m2

Pá-So do 23 h.

příležitostně
od 1.4. do 30.9.

 Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení statutárního města nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 


                                     Miroslav Pišťák, v. r.               Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
                                primátor města Prostějova          1. náměstek primátora

Vytvořeno 17.5.2013 9:50:00 | přečteno 268x | Iveta Páleníková
load