Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 7/2013

Nařízení č. 7/2013

kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

 

Statutární město Prostějov
Rada města Prostějova

 

 

Nařízení statutárního města Prostějova č. 7/2013,

kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

 

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 30. 7. 2013 usnesením č. 3537 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení statutárního města Prostějova:

 


Čl. 1

 

Nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Prostějova č. 4/2013 a nařízení statutárního města Prostějova č. 6/2013 se mění takto:

Příloha č. 1 k Nařízení statutárního města Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení pozdějších předpisů,
v části:

2. Restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22.00 hodině

1

2

4

5

6

7

Rozdělení míst pro prodej

Adresa místa

Kapacita

Doba prodeje

Doba provozu

Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (sortiment)

Restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22.00 hodině

 

 

 

 

 

se stávající text doplňuje o údaje:

 

„ECHO“
Kostelecká 363/39,
Prostějov

32 m2

Pá-So do 23 h.

příležitostně
od 1.4. do 30.9.

 
Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení statutárního města nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

                                 …..…………………….                                 …………..…………………
                               Miroslav Pišťák v.r.                              Mgr. Jiří Pospíšil v.r.
                            primátor města Prostějova                   1. náměstek primátora

Vytvořeno 5.8.2013 14:00:00 | přečteno 230x | Iveta Páleníková
load