Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 10/2007

Nařízení č. 10/2007

kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 2/2003,kterým se upravuje spalování rostlinných materiálů

Město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení č. 10/2007,
kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 2/2003, kterým se upravuje spalování rostlinných materiálů

Rada města Prostějova se usnesla na své schůzi konané dne 20.11.2007 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I.

Zrušuje se nařízení č. 2/2003, kterým se upravuje spalování rostlinných materiálů ze dne 3. 6. 2003.

Článek II.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 408x | Iveta Páleníková
load