Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 11/2009

Nařízení č. 11/2009

kterým se mění nařízení města Prostějova č.10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova

 

Město Prostějov
Rada města Prostějova


Nařízení města č. 11/2009,
kterým se mění nařízení města Prostějova č.10/2004 o placeném
parkování na území města Prostějova

 

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 14. 12. 2009 usnesla vydat na základě zmocnění v § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Článek 1


Nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova se mění takto:


V příloze k nařízení města Prostějova č. 10/2004 Zpoplatněné místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání vozidel jen po zaplacení ceny se na konci dosavadního textu vkládá text:
„- Janáčkova ul.“Článek 2Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.Ing. Jan Tesař                          RNDr. Alena Rašková 
starosta města                        místostarostka města

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 170x | Richard Sedlák
load