Vyhláška č. 1/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 12008 ze dne 14. 2. 2012 v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku p>

Článek I. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Článek . Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města ProstějovaVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 439x | Iveta Páleníková
load