Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 10/2005

Vyhláška č. 10/2005

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 19/1994 - Domovní řád, a obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2003, o pronajímání městských bytů a zajišťování bytové náhrady

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 10/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 19/1994 – Domovní řád, a obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2003, o pronajímání městských bytů a zajišťování bytové náhrady.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 25. 10. 2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Zrušuje se:

1. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 19/1994 – Domovní řád ze dne 23.6.1994 a  2. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2003, o pronajímání městských bytů a zajišťování bytové náhrady, ze dne 23.9.2003.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. p>----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 425x | Iveta Páleníková
load