Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 10/2013

Vyhláška č. 10/2013

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 10/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 13235 ze dne 17. 12. 2013 v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí se mění takto: p>

1. V názvu obecně závazné vyhlášky se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
2. V úvodu obecně závazné vyhlášky se v názvu zákona č. 338/1992 Sb. slovo „ nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
3. V Článku 1 Základní ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
4. V Článku 2 Výše koeficientu odst. 1 se slovo „ nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
5. V Článku 2 Výše koeficientu odst. 2 se slovo „ nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
6. V Příloze 1 k obecně závazné vyhlášce se slovo „ nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 416x | Iveta Páleníková
load