Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 13/2012

Vyhláška č. 13/2012

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 13/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 12262 ze dne 18. 12. 2012 v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se doplňuje takto:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 9/2012

Seznam veřejných prostranství ve městě Prostějově, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství:
III. zóna
Podivínského

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 457x | Iveta Páleníková
load