Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 14/2007

Vyhláška č. 14/2007

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 14/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 18. 12. 2007 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.
----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 407x | Iveta Páleníková
load