Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 15/2004

Vyhláška č. 15/2004

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2004 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. škoních družin a školních klubů

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova


Obecně závazná vyhláška č. 15/2004, 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2004
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubůZastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 21. 12. 2004 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 19a až § 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláškuČlánek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 7/2004 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ze dne 1. 7. 2004.


Článek 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

 

          Ing. Jan Tesař                                                                           Božena Sekaninová 
starosta města Prostějova                                                          místostarostka města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 408x | Richard Sedlák
load