Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 16/2003

Vyhláška č. 16/2003

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 29/1996 o zákazu používání pyrotechnických výrobků určených pro zábavné účely

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějov

Obecně závazná vyhláška č. 16/2003
    kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova  č. 29/1996
 o zákazu používání pyrotechnických výrobků určených pro zábavné účely

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 16.12.2003 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 29/1996 o zákazu používání pyrotechnických výrobků určených pro zábavné účely ze dne 18. dubna 1996.  

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

 

     Ing. Jan Tesař                                                  Miroslav Pišťák  
    starosta města Prostějova                                  místostarosta města Prostějova 

 

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 405x | Iveta Páleníková
load