Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 16/2006

Vyhláška č. 16/2006

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 16/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém zasedání dne 19. 12. 2006 tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Město Prostějov stanoví spádové obvody pro základní školy na území města Prostějova: p>

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 Základní škola a mateřská škola Prostějov, sídliště Svobody Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Článek II.

Hranice území spádových obvodů a jejich rozsah jsou vymezeny v příloze této obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí. p>

Článek III. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. p>----------------------------
Ing. Pavel Drmola, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova


Příloha č. 1

k vyhlášce č. 16/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody ZŠ v územním obvodu města Prostějova.

I. Obvod
sídliště Svobody

pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Sídliště svobody 24/79

II. Obvod
město Prostějov (ostatní ulice - dle seznamu)

pro ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5. května, Aloise Fišárka, Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., Balbínova, Barákova, Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova, Filipcovo nám., Finská, Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové, Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, Komenského, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Kotěrova, Kotkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, Křížkovského, Květná, Kyjevská, Letecká, Libušinka, Lidická, Lipová, Luční, Lutinovova, Lužická, Máchova, Majakovského, Mánesova, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na příhoně, Na splávku, Na spojce, Na vyhlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova, Neumannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, Olympijská, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., Podjezd, Polišenského, Polská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Průmyslová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše, sídl. Svobody, sídl. Svornosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Strojnická, Stroupežnického, Studentská, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín, Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trpinky, Třebízského, Tylova, Tyršova, U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Úprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály, Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrchlického, Vrlova, Waitova, Winklerova, Wolfova, Wolkerova, Za drahou, Za humny, Za Místním nádražím, Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1569x | Iveta Páleníková
load