Vyhláška č. 2/2006

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 52/2001 o tvrobě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 20. 12. 2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. p>

Článek I.

Zrušuje se:

1. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova, 2. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 62/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova ze dne 1.11.2001, 3. obecně závazná vyhláška města Prostějova č.1/2003, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky města Prostějova.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. p>----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 403x | Iveta Páleníková
load