Vyhláška č. 2/2008

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 požární řád

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 požární řád.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 16. 9. 2008, v souladu s ustanoveními § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a §84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek I.

Příloha č. 1) obecně závazné vyhlášky č. 11/2007 se mění takto:

Umístění, kategorie a početní stavy jednotky sboru dobrovolných hasičů

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v   pohotovosti

 Prostějov
 Družstva a čety jednotky jsou      dislokovány v částech města:
 Vrahovice, Čs. AS 47
 Krasice, Západní 70/123
 Čechovice 46
 Domamyslice, Na splávku 904 a
 Žešov 39

 JPO II

 50

 4

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10. 2008.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 222x | Iveta Páleníková
load