Vyhláška č. 2/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 10007 na svém zasedání dne 15. 2. 2011 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se mění takto:

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Další prostory p>

1. Veřejné prostranství v okruhu do 100m od obchodního domu SM Družba, Albert, nákupní centrum Haná, PENNY MARKET, prodejna Večerka na ulici Vodní.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města ProstějovaVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 460x | Iveta Páleníková
load