Vyhláška č. 2/2012

kterou se stanoví místa na území města Prostějova, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví místa na území města Prostějova, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 12009 ze dne 14. 2. 2012, v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I. Základní ustanovení

(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je regulovat v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Prostějova provozování

a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
c) loterií a jiných podobných her, povolených Ministerstvem financí podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále souhrnně označovaných jen jako „výherní zařízení“).

(2) Tato obecně závazná vyhláška určuje veřejně přístupná místa, kde lze výherní zařízení provozovat, a tím reguluje počet výherních zařízení na území města Prostějova. p>

Článek II. Určení míst

Výherní zařízení lze provozovat jen na veřejně přístupných místech stanovených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Článek III. Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města ProstějovaPříloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012

   


Seznam míst, kde je možné provozovat výherní zařízení

   
   

Barákova 2647/12

Plumlovská 456/32

   

Brněnská 1382/8

Plumlovská 828/53

   

Brněnská 1385/10

Plumlovská 561/58

   

Brněnská 1419/64

Plumlovská 4126

   

nám. Sv. Čecha 39/3

Plumlovská 5127

   

Dobrovského 1507

Poděbradovo nám. 1378/7

   

Dolní 2119/35

Poděbradovo nám. 1377/8

   

Dolní 2028/105

Poděbradovo nám. 984/10

   

Domamyslická 79/94

Přemyslovka 2497/31

   

Drozdovice 1064/60

Puškinova 1935/13

   

Floriánské nám. 441/5

Sídl. Svobody 3576/77

   

Josefa Hory 347/2

Svatoplukova 1647/2

   

Husovo nám. 2152/2

Svatoplukova 2463/29

   

nám. E. Husserla 1646/13

Svatoplukova 2465/33

   

nám. E. Husserla 1634/15

K. Svolinského 287/7

   

Janáčkova 3159/2

K. Svolinského 346/7a

   

Ječmínkova 4571/27

Šárka 3590/23

   

Jihoslovanská 2188/8

Školní 206/24

   

Kostelecká 417/5

Tylova 1700/5

   

Kostelecká 264/18

U stadionu 2459/10

   

Kostelecká 363/39

Určická 1220/2

   

Kostelecká 309/48

Újezd 2174/11

   

Kostelecká 367

Vápenice 2949/29

   

Krapkova 3342/18

Vodní 896/30

   

Krasická 942/8

Vrahovická 615/61

   

Kravařova 126/1a

Wolkerova 1550/2

   

Libušinka 1555/9

Wolkerova 1585/5

   

Lidická 1718/14

Wolkerova 1579/13

   

Melantrichova 3151/71

Wolkerova 1698/20

   

Mlýnská 947/19a

Wolkerova 1602/23

   

Netušilova 59/6

Západní 1/75

   

Olomoucká 2929/27

Západní 94/71

   

Olomoucká 4140/27a

Žižkovo nám. 120/2

   

Olomoucká 2896/47

Žižkovo nám. 89/4

   

V. Outraty 2844/1

Žižkovo nám. 84/9

   

Pernštýnské nám. 194/11

Žižkovo nám. 142/13

   

Plumlovská 926/13

Žižkovo nám. 141/14

   

Plumlovská 925/15

     

Plumlovská 4167/18

     
       
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 587x | Iveta Páleníková
load