Vyhláška č. 3/2012

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo usnesením č. 12062 ze dne 17. 4. 2012, v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I. Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška upravuje použití koeficientu, jímž se násobí základní sazba daně z nemovitostí, a určuje jeho výši.

Článek II. Výše koeficientu

(1) U nemovitostí, umístěných v níže uvedených katastrálních území (dále jen k. ú.) statutárního města Prostějova, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

Katastrální území statutárního města Prostějova     Stanovený koeficient

a) k. ú. Prostějov                                                     3,5
b) k. ú. Domamyslice                                                 2,5
c) k. ú. Vrahovice                                                     2,5
d) k. ú. Čechovice u Prostějova                                   2,5
e) k. ú. Krasice                                                         2,5
f) k. ú. Čechovice – Záhoří                                          1,6
g) k. ú. Čechůvky                                                      1,6
h) k. ú. Žešov                                                           1,6

(2) U nemovitostí umístěných v částech k. ú. dle přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky se základní sazba daně násobí koeficientem 1,6. p>

Článek III. Účinnost vyhlášky

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraPříloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 17. 4. 2012:

k.ú. Vrahovice - ulice:
Čs. Odboje
P. Jilemnického
M. Alše
Čs. armádního sboru
Jaselská
Prešovská
Trpinky
Kyjevská
Sokolovská
K. Světlé

k.ú. Čechovice u Prostějova - ulice:
Ječná
Ovesná
Čechovická – část od Žitné k Ovesné
K Rybníku

k.ú. Domamyslice - ulice:
Pod Vinohrádkem
Domamyslická – část od ul. Žitné k ZD Moravan

k.ú. Krasice - ulice:
K Rybníku
nám. J.V.Sládka

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 674x | Iveta Páleníková
load