Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 36/1998

Vyhláška č. 36/1998

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8 ”Tržní řád” ze dne 13.2.1992, ve znění pozdějších změn a doplňků schválených Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 26.1.1995 (o zrušení tržního řádu)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PROSTĚJOVA č.36/1998

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8 ”Tržní řád” ze dne 13.2.1992, ve znění pozdějších změn a doplňků schválených Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 26.1.1995 (o zrušení tržního řádu)

Městské zastupitelstvo v Prostějově schválilo na svém zasedání dne 23.4.1998 na základě ustanovení § 16 odst.1 a 36 odst.1 písm.f) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 8 ” Tržní řád” ze dne 13.2.1992, ve znění pozdějších změn a doplňků schválených Městským zastupitelstvem v Prostějově dne 26.1.1995.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

  

----------------------------
RNDr. Boris Vystavěl
zástupce starosty
----------------------------
Mgr. Jan Šverdík
starosta města Prostějova

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 476x | Iveta Páleníková
load