Vyhláška č. 4/2006

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č.9 o udržování čistoty na území města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9 o udržování čistoty na území města Prostějova .

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 20. 12. 2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. p>

Článek I.

Zrušuje se:

1. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9 o udržování čistoty na území města Prostějova ze dne 13. 2. 1992 2. obecně závazná vyhláška města Prostějova ze dne 17. 6. 1993.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. p>----------------------------
Bc. Alois Mačák, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 452x | Iveta Páleníková
load