Vyhláška č. 4/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 20. 9. 2011 usnesením č. 10149 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění vyhlášky č. 2/2011 se doplňuje takto:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství p>

Náměstí a ulice
3. ulice kpt. Nálepky, část Vrahovice, obec Prostějov od křižovatky u sídliště Svornosti po křižovatku s ulicí Smetanovou p>

Veřejná zeleň
6. parčík u Domu služeb, Vrahovická č. 83 vymezený p.č. 768/2 k.ú. Vrahovice, obec Prostějov

Článek II.

Doplňuje se Příloha č. 3

k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Katastrální mapa p.č. 768/2 k.ú. Vrahovice, obec Prostějov
Přílohu č. 3 naleznete ikona souboruzde.

Článek III. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města ProstějovaVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 491x | Iveta Páleníková
load