Vyhláška č. 4/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 11/2007 požární řád města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008

Statutární město Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 11/2007 požární řád města Prostějova, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008

 

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 17. 4. 2012 usnesením č. 12063   v souladu s ustanoveními § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

 

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 11/2007 požární řád města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, se mění takto:

 

(1) Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007 včetně nadpisu nově zní:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007

 

 

Umístění, kategorie a početní stavy jednotky sboru dobrovolných hasičů

 Dislokace JPO

 Kategorie JPO

 Počet členů

 Minimální počet členů v pohotovosti

 Prostějov
Družstva a čety jednotky jsou      dislokovány v částech města:
Vrahovice, Čs. AS 47
Krasice, Západní 70/123
Čechovice 46
Domamyslice, Na splávku 904 a
 Žešov 39

 JPO II

 60

 4

 

 

(2)  Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007  včetně nadpisu nově zní:

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007

 

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova

 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

MAN automobilní stříkačka CAS 24

1

RTH  Š 706 automobilní stříkačka CAS 16

1

RTHP  Š 706 automobilní stříkačka CAS 24

1

Dopravní automobil Avia

1

Dopravní automobil VW Transporter

1

Dopravní automobil Ford Transit

1

Pojízdná požární stříkačka PPS 12 –vlek

3

Požární stříkačka PS 12

3

Požární stříkačka Ziegler

1

Plovoucí čerpadlo

4

Motorové kalové čerpadlo Heron

2

Motorová řetězová pila

6

Motorová rozbrušovací pila

1

Elektrocentrála

6

Přetlakový ventilátor

1

 

(3) Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007 včetně nadpisu nově zní:

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 11/2007

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

 

(1)     Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města Prostějova a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2)     V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města Prostějova určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

Část obce

Katastrální území

I. Stupeň poplachu

II. Stupeň poplachu

III. Stupeň poplachu

Jednotka PO

kategorie

Jednotka PO

kategorie

Jednotka PO

kategorie

Prostějov

Prostějov

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Plumlov

III/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Určice

III/1

Olšany u Prostějova

III/1

Prostějov- Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Olomouc

I

Čechovice

Čechovice u Prostějova Čechovice - Záhoří

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Určice

III/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Prostějov-Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Prostějov-Čechovice

II/1

Mostkovice

V

Plumlov

III/1

Čechůvky

Čechůvky

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Plumlov

III/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Určice

III/1

Olšany u Prostějova

III/1

Prostějov- Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Mostkovice

V

Domamyslice

Domamyslice

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Určice

III/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Prostějov-Čechovice

II/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Prostějov-Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Mostkovice

V

Plumlov

III/1

Krasice

Krasice

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov

I

Prostějov-Žešov

II/1

Mostkovice

V

Prostějov-Vrahovice

II/1

Určice

III/1

Plumlov

III/1

Prostějov-Krasice

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Olšany u Prostějova

III/1

Vrahovice

Vrahovice

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Plumlov

III/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Určice

III/1

Olšany u Prostějova

III/1

Prostějov- Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Mostkovice

V

Žešov

Žešov

Prostějov

I

Kostelec na Hané

II/1

Prostějov-Domamyslice

II/1

Prostějov

I

Prostějov-Krasice

II/1

Plumlov

III/1

Prostějov-Vrahovice

II/1

Určice

III/1

Olšany u Prostějova

III/1

Prostějov-Žešov

II/1

Brodek u Prostějova

II/1

Mostkovice

V

 

 

 

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.

 

             Miroslav Pišťák v. r.                                                  Mgr. Jiří Pospíšil v. r.
                         primátor                                                                                1. náměstek primátora

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 290x | Richard Sedlák
load