Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 42/2000

Vyhláška č. 42/2000

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 37/1998, kterou se vydává Dražební řád

Obecně závazná vyhláška č. 42/2000


kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 37/1998, kterou se vydává Dražební řád Městské zastupitelstvo v Prostějově schválilo dne 22.6.2000 v souladu s ustanovením § 16 odst.1 a § 36 odst.1 písm.f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 37/1998, kterou se vydává Dražební řád města Prostějova ze dne 23. dubna 1998.

Čl.2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

----------------------------
Bc. Alois Mačák
zástupce starosty
----------------------------
Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 429x | Iveta Páleníková
load