Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 44/2000

Vyhláška č. 44/2000

o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 44/2000

o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002

Zastupitelstvo města Prostějova na základě ustanovení § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 27 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 19. září 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Město Prostějov zřizuje pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policii Prostějov (dále jen ”městská policie”). Sídlem městské policie je Havlíčkova ul. 4, Prostějov. Městská policie se zřizuje na dobu neurčitou.
 2. Městskou policii řídí starosta, který zároveň jedná jménem města Prostějova v pracovněprávních vztazích zaměstnanců města Prostějova zařazených do městské policie (dále jen ”strážník”).
 3. Rada města Prostějova může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (dále jen ”ředitel městské policie”). Ředitel městské policie je nadřízený všem strážníkům a řídí a kontroluje jejich činnost. Ředitel městské policie je odpovědný za plnění úkolů městské policie starostovi.
 4. Základní zásady činnosti městské policie, organizační strukturu a pravomoci ředitele městské policie, případně dalších strážníků, a bližší úpravu pracovněprávních vztahů strážníků vymezí organizační a pracovní řád, který podle pracovněprávních předpisů vydá starosta po předchozím schválení Radou města Prostějova.

 

Článek 2
Stejnokroj strážníka

 1. Strážníci jsou povinni a oprávněni nosit stejnokroj městské policie pouze v pracovní době při výkonu své pravomoci. Výjimky povoluje ředitel městské policie.
 2. Strážník, který je oděn do stejnokroje městské policie, musí být vždy ustrojen a upraven dle výstrojního řádu a nařízení velitele městské policie. Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie. Nášivka "Městská policie Prostějov" se nosí na záloktí rukávů.
 3. Strážníci vícečlenné hlídky musí být ustrojeni a upraveni jednotně.
 4. Stejnokroj strážníka dle zvláštních předpisů 2/ tvoří tato ústroj:

a) v letním období:

 • bleděmodrá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem,
 • kravata černé barvy,
 • černé kalhoty,
 • čepice s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”,
 • bunda černé barvy,
 • černé letní boty,

b) v zimním období:

 • čepice zimní s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”, nebo čepice se štítkem,
 • bleděmodrá košile s dlouhým rukávem,
 • kravata černé barvy,
 • černé kalhoty,
 • černé zimní boty,
 • zimní bunda černé barvy,
 • šála,
 • kožené rukavice,

c) v přechodném období a chladném počasí:

 • ústroj upřesní ředitel městské policie dle konkrétní situace, přičemž lze stanovit kombinaci ústroje pro letní a zimní období,

d) speciální ústroj strážníka:

 • výcviková a zásahová kombinéza černé barvy opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”,
 • baret černé barvy,
 • reflexní vesta opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”,
 • boty černé barvy,
 • pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”.

5. Doplňky stejnokroje a další prostředky pro výkon pravomoci strážníka jsou stanoveny takto:

a) doplňky služebního stejnokroje:

 • označení funkčního zařazení dle přílohy č.1 této vyhlášky, umístěné na levé náprsní kapse stejnokroje,
 • opasek černé barvy,
 • pouzdro se zbraní,
 • obušek (tonfa),
 • pouta,
 • slzotvorné prostředky,
 • přenosná radiostanice,
 • kapesní svítilna s červeným světlem,
 • zastavovací terč,
 • píšťalka,

b) další prostředky pro výkon pravomoci strážníka:

 • služební vozidla bílé barvy označené dle zvláštních předpisů 3/,
 • služební psi,
 • technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla,
 • vozík pro převoz odchycených psů,
 • prostředky k odchytu volně pobíhajících psů.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č.33/1997 ze dne 18.12.1997 o Městské policii v Prostějově a jejím stejnokroji.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

----------------------------
Miroslav P i š ť á k, v.r
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan T e s a ř, v.r.
starosta města Prostějova

Tato vyhláška byla změněna obecně závaznou vyhláškou č. 64/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji s účinností od 1. 1. 2003.

 

Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova


 

Příloha č.1

vyhl44_p1.gif

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 1315x | Richard Sedlák
load