Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 45/2000

Vyhláška č. 45/2000

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 45/2000
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dne 14.12.2000 v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu ze dne 13. června 1996.

Čl.2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

----------------------------
Bc. Alois Mačák, v.r.
místostarosta města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v.r.
starosta města Prostějova

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 537x | Iveta Páleníková
load