Vyhláška č. 5/2004

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č.9/2003 o místním poplatku ze vstupného

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9/2003
o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 20. 4. 2004 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného ze dne 18. 11. 2003.

 Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

          Ing. Jan Tesař, v. r.                                           Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                místostarosta města Protějova

 

 

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 385x | Iveta Páleníková
load