Vyhláška č. 5/2006

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města a obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 47/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města a  obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 47/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a  praporu města.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 14. 2. 2006 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Zrušuje se:

1. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města, ze dne 5.5.1994 a  2. obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 47/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a  praporu města, ze dne 19.4.2001.

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. p>----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 477x | Iveta Páleníková
load