Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 62/2002

Vyhláška č. 62/2002

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

MĚSTO PROSTĚJOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 62/2002

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 52/2001
o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova

 

Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydalo na svém zasedání dne 19.9.2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část první
Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně veřejné zeleně města Prostějova se mění takto:

 

1. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2
Plochy veřejné zeleně pro volné venčení psů

 1. Přikrylovo náměstí - v zelené ploše za zámkem, p.č. 241
 2. ul. Kostelecká – plocha u bývalého obchodu ovoce a zeleniny, p.č. 578/17
 3. U sv. Anny- zelená plocha u sběrného dvora, p.č. 1790/1
 4. V Kolářových sadech – plocha nově navrženého mokřadu, p.č. 6174/6, 6174/5, 6174/3, 6174/1
 5. za ul. Dolní k Joštovu nám. – zelená plocha u bývalých jatek, p.č. 7942/2
 6. U pivovarského rybníčku – zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a tratí, která bude směrem k trati ohraničena výsadbou keřů, p.č. 7494
 7. mezi ulicemi Anenská a Holandská – jižně od ulice Holandské a J.V. Myslbeka, p.č. 6216, 6215/2, 6217
 8. Plumlovská ulice – stávající plocha vyčleněná pro LTZ, p.č. 6084/8
 9. mezi Plumlovskou a Finskou ulicí – plocha u stávající trafostanice, u rondelu, p.č.6083/1
 10. za Barákovou ul. – mezi stávající budovou Agrostroje a tratí ČD, p.č. 8005
 11. prodloužení ul. Lidické - zelené plochy u zadní brány městského hřbitova, p.č. 6644/2, 6644/17

Část druhá

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

Ing. Jan Tesař, v.r.
starosta města Prostějova

Bc. Alois Mačák, v.r.
místostarosta města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 277x | Richard Sedlák
load