Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Vyhláška č. 64/2002

Vyhláška č. 64/2002

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 64/2002,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 44/2000
o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji

Zastupitelstvo města Prostějova na základě ustanovení § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 27 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 19. září 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

I.

Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji se mění takto:

1. Preambule zní:

"Zastupitelstvo města Prostějova na základě ustanovení § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 27 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku."

2. V článku 1 se vypouští odstavec 5.

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003.

 

Ing. Jan T e s a ř, v. r.
starosta města Prostějova

Miroslav P i š ť á k , v. r.
místostarosta města Prostějova

Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 353x | Richard Sedlák
load