Vyhláška č. 7/2007

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 7/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 24.4.2007, v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova, se mění takto:

1. V článku 2 písm. b) se vypouští slova „k.ú. Držovice na Moravě“ 2. V článku 2 písm. c) se vypouští slova „k.ú. Držovice na Moravě“ 3. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova, zní:

k.ú. Vrahovice – ulice: p>

Čs. Odboje
P. Jilemnického
M. Alše
Čs. armádního sboru
Jaselská
Prešovská
Trpinky
Kyjevská
Sokolovská
K. Světlé

k.ú. Čechovice u Prostějova – ulice: p>

Ječná
Ovesná Čechovická – část od Žitné k Ovesné
K Rybníku

k.ú. Domamyslice – ulice: p>

Pod Vinohrádkem
Domamyslická – část od ul. Žitné k ZD Moravan

k.ú. Krasice – ulice: p>

K Rybníku
nám. J.V.Sládka

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 435x | Iveta Páleníková
load