Vyhláška č. 8/2006

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 25. 4. 2006 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: p>

Článek I.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova. p>

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 31.7.2006. p>----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 391x | Iveta Páleníková
load