Vyhláška č. 9/2005

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 48/2001 o zabezpečení veřejného pořádku a ochraně životního prostředí v prostoru biokoridoru Hloučela

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 9/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 48/2001 o zabezpečení veřejného pořádku a ochraně životního prostředí v prostoru biokoridoru Hloučela

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 25.10. 2005 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. p>

Článek I.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 48/2001 o zabezpečení veřejného pořádku a ochraně životního prostředí v prostoru biokoridoru Hloučela ze dne 19.4.2001 p>

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. p>----------------------------
Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
zástupce starosty města Prostějova
----------------------------
Ing Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova
Vytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 443x | Iveta Páleníková
load