Vyhláška č. 9/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 9/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usnesením č. 13200 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): p>

Článek I.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění vyhlášky č. 2/2011 a vyhlášky č. 4/2011 se doplňuje takto: p>

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Další prostory
1. Veřejné prostranství v okruhu do 100 m od obchodního domu SM Družba, Albert, nákupní centrum Haná, prodejna Večerka na ulici Vodní, večerka „ U Babinky“ na ulici Vrahovická

Článek II. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. p>

----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 21.4.2016 14:05:34 | přečteno 551x | Iveta Páleníková
load