Úvodní strana > Občan > Školství > Zápisy do základních a mateřských škol v Prostějově pro cizince na školní rok 2022/2023

Zápisy do základních a mateřských škol v Prostějově pro cizince na školní rok 2022/2023

Ředitelé základních a mateřských škol v Prostějově rozhodli o jednotném termínu zápisu k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro cizince (děti uprchlíků z Ukrajiny).


Zápisy do mateřských škol pro cizince se uskuteční 
ve středu 8. června 2022 od 8.00 do 17.00 v těchto mateřských školách zřízených městem:

 • Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23,
 • Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a,
 • Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34,
 • Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24,
 • Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30,
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, na pracovištích MŠ Mánesova a MŠ Čechovice,
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, na pracovišti MŠ Husovo nám.,
 • Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov,
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, na pracovišti MŠ Fanderlíkova.

 

Zápisy do základních škol pro cizince se uskuteční ve středu 8. června 2022 od 12.00 do 17.00 hodin na těchto základních školách zřízených městem:

 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14,
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4,
 • Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov,
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60,
 • Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1,
 • Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov,
 • Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
 • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52.

 

Зарахування іноземців до початкових та дитячих шкіл м. Простейов на 2022/2023 навчальний рік

Директори початкових та дитячих шкіл міста Простейов визначилися з єдиною датою зарахування до дошкільної та початкової освіти для іноземців (дітей біженців з України)

Зарахування до дитячих садків для іноземців відбудеться у середу, 8 червня 2022 року з 8.00 до 17.00 у таких садочках, створених містом:

 • Дитячий садок Простейов, Румунська 23,
 • Дитячий садок Простейов вул.Шарка 4а,
 • Дитячий садок Простейов Партузанська 34,
 • Дитячий садок Простейов, вул.Сметанова 24,
 • Дитячий садок Prostějov, Моравська вул. 30,
 • Початкова школа та дитячий садок Prostějov, Палацького тр. 14, на робочих місцях дитячого садка Манесова та дитячого садка Чеховіце,
 • Початкова школа та дитячий садок Простейов, вул. Колларова 4, на робочому місці дитячого садка Гусово нам.,
 • Початкова школа та дитячий садок Яна Железного Простейов,
 • Початкова школа та дитячий садок Простейов, Мелантріхова 60, на робочому місці дитячого садка Фандерлікова.

 

Зарахування до Початкових шкіл для іноземців відбуватиметься у середу, 8 червня 2022 року з 12:00 до 17:00 у таких ДНЗ, створених містом:

 • Початкова школа та дитячий садок Простейов, Palackého тр. 14,
 • Початкова школа та дитячий садок Простейов, Колларова 4,
 • Початкова школа та дитячий садок Яна Железного Простейов,
 • Початкова школа та дитячий садок Простєйов, вул.Мелантріхова 60,
 • Початкова школа Prostějov, вул. Majakovského 1,
 • Реальна гімназія та початкова школа Oтто Віхтерле, Простейов,
 • Початкова школа Простейов, вул. Др. Горака 24,
 • Початкова школа Простейов, E. Валеннти 52.

Інформація про дитячі садки тут ikona souboruДитячі садки

 

Інформація про початкові школи тут ikona souboruПочаткова школа


obr Ukrajina
 
Vytvořeno 15.4.2020 13:54:55 - aktualizováno 25.5.2022 11:15:27 | přečteno 3211x | Ing. Ilona Božková
load