Úvodní strana > Občan > Úřední deska

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
PVMU 78263/2022 41 20.5.2022 - 5.6.2022 společné povolení: Realizace polní cesty C1 a navazujících opatření Odbor dopravy Stavební řízení
PVMU 80067/2022 41 20.5.2022 - 4.6.2022 oznámení o zahájení stavebního řízení - stanoviska: "Obnova polních cest C1 a C2 v katastru obce Kru Odbor dopravy Veřejná vyhláška
PVMU 80351/2022 50 20.5.2022 - 7.6.2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 976/3 v k.ú. Vrahovice o výměře 9 m2 za účelem užívání odstavné plochy Odbor správy a údržby majetku města Pronájem , výpůjčka nemovitého majetku
PVMU 80363/2022 50 20.5.2022 - 7.6.2022 záměr pronájmu části pozemku p.č. 976/3 v k.ú. Vrahovice o výměře 20 m2 za účelem užívání odstavné plochy Odbor správy a údržby majetku města Pronájem , výpůjčka nemovitého majetku
PVMU 80408/2022 50 20.5.2022 - 30.7.2022 záměr prodeje pozemku st. p.č. 59, jehož součástí je stavba (zámek ve Ptení) a pozemků p.č. 80/8, p.č. 81/3, p.č. 81/5, p.č. 81/8, p.č. 82/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3, p.č. 83/1, p.č. 83/2, p.č. 3629/2, p.č. 3630/6 a p.č. 3630/7, vše v k.ú. Ptení Odbor správy a údržby majetku města Prodej, směna, dar
PVMU 79351/2022 62 19.5.2022 - 24.6.2022 Sdělení o úpravě textu veřejné vyhlášky: Změna č. 1 územního plánu obce Hrubčice Odbor územního plánování a památkové péče Veřejná vyhláška
PVMU 78527/2022 61 19.5.2022 - 6.6.2022 Usnesení USTANOVENÍ OPATROVNÍKA neznámé osobě - dědicům po Ludmile Kaštylové Stavební úřad Územní řízení
PVMU 78671/2022 61 19.5.2022 - 6.6.2022 Usnesení USTANOVENÍ OPATROVNÍKA Janě Králové Stavební úřad Územní řízení
PVMU 78711/2022 22 19.5.2022 - 4.6.2022 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení památkové péče na Odboru územního plánování a památkové péče Odbor vnitřní správy Výběrová řízení
PVMU 79543/2022 22 19.5.2022 - 24.6.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor vnitřní správy Oznámení o přerušení energií
PVMU 79397/2022 41 19.5.2022 - 6.6.2022 stanovení přechodné úpravy provozu - Cyklistický závod Odbor dopravy Veřejná vyhláška
PVMU 58678/2022 41 19.5.2022 - 3.6.2022 oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: "Regenerace panelového sídliště Brněnská - ul. D Odbor dopravy Veřejná vyhláška
PVMU 78680/2022 62 19.5.2022 - 21.6.2022 Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ohrozim Odbor územního plánování a památkové péče Veřejná vyhláška
PVMU 67947/2022 61 18.5.2022 - 3.6.2022 Novostavba rodinného domu s garáží pro dva osobní automobily Stavební úřad Spojené územní a staveb.řízení
PVMU 67628/2022 61 18.5.2022 - 3.6.2022 Novostavba rodinného domu a hospodářský objekt Stavební úřad Spojené územní a staveb.řízení
PVMU 78716/2022 41 18.5.2022 - 3.6.2022 stanovení přechodné úpravy provozu - Domamyslice, Olšová Odbor dopravy Veřejná vyhláška
PVMU 78670/2022 22 18.5.2022 - 8.6.2022 Aukce na prodej movitých věcí Odbor vnitřní správy Ostatní
PVMU 78384/2022 22 18.5.2022 - 17.6.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor vnitřní správy Oznámení o přerušení energií
PVMU 78390/2022 22 18.5.2022 - 17.6.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor vnitřní správy Oznámení o přerušení energií
PVMU 78381/2022 22 18.5.2022 - 21.6.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor vnitřní správy Oznámení o přerušení energií
Vytvořeno 13.6.2016 11:59:36 | přečteno 797812x | Ernest Salamanca
load