Úvodní strana > Podnikatel

Podnikatel

zona-pohled.jpg

Obecné informace

Město Prostějov leží ve východní části České republiky, ve středu Moravy, v nadmořské výšce 225 metrů nad mořem. Žije zde přibližně 45 tisíc obyvatel. Z průmyslových odvětví v Prostějově zaujímal donedávna prioritní postavení oděvní a textilní průmysl, v současné době zde působí několik menších oděvnických firem a také jedna větší japonská textilní továrna. Dále jsou zde zastoupeny obory strojírenství, stavebnictví, výroba lihovin, sportovní galanterie a zpracování kovů. Ve městě působí řada společností se zahraniční účastí. Pro nově příchozí investory je v Prostějově připraven dostatek plochy pro podnikání. Stávající průmyslové podniky ve městě jsou umístěny z převážné většiny v jihovýchodní části města, za dálnicí spojující města Olomouc a Brno. 
Město Prostějov pro zájemce o novou výstavbu průmyslových objektů vybudovalo v této části průmyslovou zónu, která je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi a komunikací.
Největší výhodou prostějovské průmyslové zóny je především vynikající dopravní napojení na rychlostní komunikaci R 46 Vyškov – Olomouc navazující na dálnici D 1 Vyškov – Praha, a dále také to, že je v Prostějově pro investory dostupná kvalitní a levná pracovní síla. Železniční i autobusové nádraží se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od průmyslové zóny. 

load