Ostatní

Nadace Partnerství a Škoda Auto

logotyp Sazime budoucnost RGB PNG 01 primary                             Škoda Auto

www.sazimebudoucnost.cz                                                                  www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-skoda-stromky


Jarní výsadba v Krasicích u hřbitova

V sobotu 15. 4. 2023 se uskutečnilo komunitní sázení v blízkosti krasického hřbitova. Bylo vysázeno celkem 17 listnatých stromů – buky, hrušně, mandloně a ořešáky. Výsadba bude finančně podpořena z grantového programu Škoda Stromky pro rok 2023 vyhlášeného společností Škoda Auto, a.s. částkou téměř 64 tis. Kč.

Cílem realizace výsadby je zlepšení životního prostřední ve městě, posílení biodiverzity a obnova přírodní rovnováhy krajiny. Výsadba stromů přispěje k zadržení vody v krajině. 

„Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu Škoda Stromky.“Jarní výsadba podél cyklostezky na Bedihošť

V sobotu 30. 4. 2022 od 9.00 hod. se uskuteční komunitní sázení v blízkosti cyklostezky vedoucí z Prostějova na Bedihošť. Bude vysázeno celkem 23 listnatých stromů – jabloně, třešně, hrušně, morušovníky, ořešáky a duby.

Výsadba je finančně podpořena z grantového programu Škoda stromky pro rok 2022 vyhlášeného společností ŠKODA AUTO, a.s. částkou téměř 64 tis. Kč.

Cílem realizace výsadby je zlepšení životního prostřední ve městě, posílení biodiverzity a obnova přírodní rovnováhy krajiny. Výsadba stromů přispěje k zadržení vody v krajině.

„Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu ŠKODA Stromky.“
Národní program Životní prostředí

NPZP Ekomob Povinna publicita banner A4 barvaPořízení osobních vozidel na alternativní pohon a dobíjecích stanic pro statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov podalo v roce 2020 žádost o poskytnutí podpory do výzvy č. 11/2019 z Národního programu Životní prostředí na projekt pořízení dvou elektroautomobilů. Na základě schválení žádosti o podporu byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí ČR smlouva o poskytnutí finančních prostředků ve výši 421 564,22 Kč a to na pořízení dvou osobních automobilů Škoda Citigo na plně elektrický pohon a dvou kusů chytrých nabíjecích stanic. Celkový rozpočet projektu činí 1 053 910,56 Kč vč. DPH. Elektroautomobily byly převzaty od dodavatele v polovině prosince 2020.

Vozidla budou sloužit v rámci provozu Magistrátu města Prostějova a nahrazují dosluhující služební automobily s klasickým benzínovým spalovacím motorem. Kromě snižování provozních nákladů projekt především přispívá ke snižování emisí v dopravě. Každoročně bude vyhodnocováno kolik vozidla urazí ve službách magistrátu kilometrů (k 31. 12. 2020 činil nájezd 13 a 42 km).Nadace ČEZ

      ČEZ nadace

Jarní výsadba 2023 – ul. Okružní, ul. Šlikova

V rámci projektu „Jarní výsadba 2023 – ul. Okružní, ul. Šlikova“ byla provedena výsadba ve třech lokalitách města Prostějova. Jednalo se o ul. Okružní – Werichova, ul. Okružní – Dr. Plajnera a ul. Šlikova. V ul. Okružní došlo k nové výsadbě stromů na poměrně frekventované ulici, a to v místech, kde v nedávné době vznikla nová zástavba bytovými domy v přilehlých ulicích Dr. Plajnera a Werichova. V ul. Šlikova došlo k obnově uličního stromořadí, kdy byly nevhodně zvolené dřeviny nahrazeny vhodnějším druhem listnatého stromu. Počet stromů ve stromořadí v ul. Šlikova byl navýšen.
Realizací projektu došlo k výsadbě stanovištně původních druhů dřevin v celkovém počtu převyšujícím 23 stromů.

Výsadba nové zeleně byla realizována ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o., která na základě smlouvy zajišťuje pro Statutární město Prostějov správu zeleně. Následná péče o stromy je zajištěna rovněž prostřednictvím správce zeleně města Prostějova - společností FCC Prostějov, s.r.o.

Cílem realizace výsadby bylo zlepšení životního prostředí ve městě Prostějov. Výsadba dřevin v urbanizovaném prostředí povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu.

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějov

Město Prostějov vybudovalo za přispění Nadace ČEZ dva „Oranžové přechody“  umístěné u Základní školy Dr. Horáka a Základní a mateřské školy Jana Železného Prostějov. Nasvětlení přechodů přispělo v těchto lokalitách ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména k bezpečnému přecházení školáků, dětí a chodců navštěvujících školní budovy.

Nadace ČEZ finančně podpořila vybudování osvětlení částkou cca 120 tis. Kč. Akce byla realizována zhotovitelem Elektro Jarmar s.r.o.
Vytvořeno 10.5.2023 13:30:10 | přečteno 921x | Ing. Jana Špačková
load