Úvodní strana > Podnikatel > Instituce podporující podnikání v ČR

Instituce podporující podnikání v ČR

1. CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací (inkubátory, vědeckotechnologické parky) prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
K rozvoji domácích společností a vzniku nových firem přispívá CzechInvest prostřednictvím svých služeb, rozvojových programů a práce na zlepšování podnikatelského prostředí. Zároveň zůstává výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek a jeho úkolem i nadále zůstává získávání přímých zahraničních investic pro ČR. 

Agentura CzechInvest má centrálu v Praze a dále můžete najít její zastoupení ve 13 krajích České republiky a na 9 zahraničních zastoupeních.

Bližší informace – kontakty:  

CzechInvest
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
tel: +420 727 850 330
E-mail: info@czechinvest.org 
http:// www.czechinvest.org

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc
E-mail: olomouc@czechinvest.org
tel: +420 720 071 313  

2. Česká agentura pro podporu obchodu / CzechTrade

Hlavním posláním agentury CzechTradeje zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

Agentura nabízí:

 • informace o teritoriích
 • informace o produktech na zahraničních trzích
 • služby expertů v zahraničí
 • informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách
 • informace o zahraničním obchodě ČR
 • informace o české a světové ekonomice
 • pořádání seminářů a worshopů atd.

Bližší informace – kontakty:

CzechTrade
Česká agentura na podporu obchodu
Sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2
tel: 224 907 576
E-mail: info@czechtrade.cz
http:// www.czechtrade.cz

3. Česká exportní banka, a.s.

Posláním České exportní banky je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Bližší informace – kontakty:

Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 701/34
111 21 Praha 1
tel: 222 841 100
E-mail: ceb@ceb.cz
http:// www.ceb.cz

4. Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s.

EGAP je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.

EGAP nabízí pro podnikatele celou škálu služeb, například:

 • pojištění vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům - pojištění proti krátkodobým politickým rizikům, pojištění středně a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, pojištění potvrzeného akreditivu, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění exportních bankovních záruk, atd.
 • pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům – pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům

Bližší informace – kontakty:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 701/34
111 21  Praha 1
tel: 222 841 111
E-mail: info@egap.cz
http:// www.egap.cz

5. Okresní hospodářská komora v Prostějově

Úkoly a činnosti, které mohou pro podnikatele zajišťovat hospodářské komory:

 1. Informační servis – informace o českých a zahraničních firmách, hospodářské informace, informace o nabídkách a poptávkách na spolupráci českých a zahraničních firem, databáze zahraničních obchodních, průmyslových a hospodářských komor, obchodní mise Hospodářské komory ČR, informace o oficiální účasti ČR na veletrzích atd.
 2. Poradenství – úvodní konzultace a konzultace o státních programech malého a středního podnikání, exportní poradenství, konzultace o službách a produktech institucí pomáhajícím podnikatelům, informace o programech EU realizovaných v ČR, zpracování podnikatelských záměrů při žádosti o úvěr
 3. Vzdělání – zajištění seminářů a vzdělávacích akcí, revize hasících přístrojů, elektronického zařízení, apod.
 4. Další služby – zprostředkování nákupu a prodeje – použitých i nových obráběcích strojů, skladů, obalů, kanceláří, drobná manipulace materiálu

Členství podnikatelů přináší:

 • snadný přístup ke komplexu informací
 • pravidelnou informovanost o aktivitách hospodářské komory
 • výrazné slevy u poskytovaných informací a akcí
 • bezplatnou prezentaci v databázi HK ČR
 • tvorba podnikatelského prostředí

Členství podnikatelům umožňuje:

 • aktivně se podílet na činnosti komory v různých odborných sekcích (stavební, exportní…)
 • spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu

Bližší informace – kontakty:

Okresní hospodářská komora v Prostějově
Lidická 4408/6, 796 01 Prostějov
tel. 604 403 345, 775 208 220
e-mail : ohkpv@ohkpvcz
http:// www.ohkpv.cz

6. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) byla založena počátkem roku 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc.

Hlavní rolí RARSM je propracovávat strategie komplexního rozvoje regionu, koordinovat jejich realizaci a podporovat řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Mezi hlavní činnosti RARSM patří např.:
- poradenský servis pro města a obce regionu střední Moravy
- pomoc podnikatelským subjektům
- podnikatelské záměry, přístup k financím, vzdělávání v oblasti managementu
- pořádání obchodních misí vnitřních a vnějších: rozšiřování tržních příležitostí pro podnikatele, prezentace společností na obchodních veletrzích a výstavách, pomoc s přístupem k financím

Bližší informace – kontakty:

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
Palackého 1
750 02 Přerov
tel: 774 474 034
E-mail: rarsm@rarsm.cz
http://www.rarsm.cz

7. Inovační centrum Olomouckého kraje

- podporuje začínající podnikatele

- pomáhá firmám všeho zaměření i velikosti růst

- spolupracuje na aplikaci výsledků vědy, výzkumu a inovací do praxe

- zajišťuje poradenské služby vzdělávání zájemcům o podnikání a inovace

Aby celý projekt fungoval co nejlépe, je třeba poznat potřeby, postřehy a náměty v oblastech, ve kterých by mohl být inovační hub užitečný. Podělit se o své požadavky můžete na www.inovaceok.cz/inovacni-hub

Bližší informace - kontakty:

Inovační centrum Olomouckého kraje
Jeremenkova 1211/40b, 779 00  Olomouc
tel.: +420 727 875 805
e-mail.: inovaceok@inovaceok.cz


8. Další důležitá informační místa s působností v celé ČR

 • Agentura pro rozvoj podnikání
 • Agrární komora ČR (http://www.agrocr.cz/)
 • Asociace leasingových společností
 • Asociace pro poradenství v podnikání
 • Asociace zaměstnavatelů ČR
 • Česká marketingová společnost (http://www.cms-cma.cz)
 • Design centrum České republiky
 • Hospodářská komora ČR
 • Informační centrum Evropské unie
 • Korespondenční Euro Info Centrum
 • Národní vzdělávací fond (http://www.nvf.cz)
 • Regionální poradenská informační centra
 • Sdružení podnikatelů ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz)


Další informace o podpoře podnikání naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vytvořeno 21.8.2015 15:16:21 - aktualizováno 28.6.2023 12:11:03 | přečteno 4881x | Ing. Jana Hochvaldová
load