Úvodní strana > Podnikatel > Dotační informace o projektech města > Místní akční plán školství Prostějovska

Místní akční plán školství Prostějovska

logolink MSMT VVV hor barva cz

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV


AKTUALITY

Dne 8. 6. 2016 proběhlo Úvodní setkání k představení Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro území ORP Prostějov. Prezentace ze setkání, včetně seznamu investičních záměrů schváleného Řídícím výborem ke stažení:
ikona souboruprezentace
ikona souboru ikona souboruseznam investičních záměrů


Úvodní setkání k představení Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro území ORP Prostějov - pozvánka ke stažení ikona souboru ikona souboruzdeO PROJEKTU

Název projektu: Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov

Příjemce projektu: Prostějov venkov o.p.s.

Partneři projektu: Statutární město Prostějov, MAS Moravský kras z. s., MAS Hanácký venkov, z. s., Region HANÁ,  z.s.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá územní realizace (SO ORP Prostějov) i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Mezi cílové skupiny projektu lze zařadit:

  • děti a žáky,

  • pedagogické pracovníky,

  • pracovníky z oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,

  • pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,

  • pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu,

  • rodiče dětí a žáků,

  • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,

  • veřejnost a

  • zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.  

MAP lze tedy považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Každý MAP bude obsahovat min. tři povinná opatření, a to:

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem


Více informací, včetně kontaktů na realizační tým a harmonogram připravovaných akcí, naleznete na http://www.maspvvenkov.cz/map-249/
Vytvořeno 29.4.2016 12:51:46 - aktualizováno 27.6.2016 9:03:01 | přečteno 1343x | Ing. Roman Švarc
load