Úvodní strana > Podnikatel > Dotační informace o projektech města > Projekty podpořené v rámci Operačního programu Životní prostředí

Projekty podpořené v rámci Operačního programu Životní prostředí

www.opzp.cz|  www.sfzp.cz  |  www.env.cz

logo opzp

Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově

V červenci 2013 byla zahájena rekonstrukce mateřské školy Husovo nám. v Prostějově s cílem snížit energetickou náročnost budovy. Realizace projektu spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a v zateplení střechy a byla ukončena v prosinci téhož roku. Tento projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí za finanční spoluúčasti Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR ve výši téměř 2,5 mil. Kč.

imag2607, obrázek se otevře v novém okně

Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově

V červenci 2013 byla zahájena rekonstrukce mateřské školy Šárka v Prostějově s cílem snížit energetickou náročnost budovy. Realizace projektu spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a v zateplení střechy a byla ukončena v prosinci téhož roku. Tento projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí za finanční spoluúčasti Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR ve výši téměř 1,3 mil. Kč.

imag2609, obrázek se otevře v novém okně

Solární systém na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově

Město Prostějov získalo na tento projekt dotaci z prostředků Operačního programu Životní prostředí ve výši 699,5 tis. Kč. Projekt spočívá v realizaci solárního systému pro ohřev teplé vody pro kuchyň a plavecký bazén. Systém je tvořen 40 solárními kolektory umístěnými na střeše školy, které budou napojeny na dvě akumulační nádrže. Realizace solárního systému na ZŠ Dr. Horáka byla zahájena v květnu 2011 a ukončena v srpnu téhož roku. Přínos projektu je především v úspoře provozních nákladů na ohřev teplé vody a snížení emisí CO2.

Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka v Prostějově

V červnu 2010 byla zahájena rekonstrukce objektu mateřské školy Hanačka, která zahrnuje zateplení obvodových stěn, výměnu oken a dveří, zateplení stropu suterénu a zateplení střechy. Cílem rekonstrukce je snížit energetickou náročnost budovy. Realizace projektu bude podpořená dotací z Operačního programu Životní prostředí ve výši cca 2,5 mil. Kč. Prostředky jsou poskytovány ze strukturálních fondů EU a Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt by měl být ukončen v červenci 2010.

Energeticky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov

V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce ZŠ Jana Železného, jejímž cílem je dosáhnout snížení tepelných ztrát a zlepšit energetickou bilanci objektů školy. Tato akce byla spolufinancována ze sturkturálních fondů EU a státního rozpočtu v celkové částce téměř 11,6 mil. Kč. Rekonstrukce, která byla ukončena v červnu 2009, znamenala pro školu kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a výměnu oken a dveří.

obraz057, obrázek se otevře v novém okněobraz056, obrázek se otevře v novém okněobraz058, obrázek se otevře v novém okněobraz055, obrázek se otevře v novém okně
kopie p3240011, obrázek se otevře v novém okněp4280064, obrázek se otevře v novém okněp5110007, obrázek se otevře v novém okněp5110011, obrázek se otevře v novém okně

Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově

Městský hřbitov na ulici Brněnská je jedním z památkově chráněných objektů v Prostějově. Vzhledem k potřebě řešit zásadním způsobem obnovu hlavní lipové aleje bylo požádáno v roce 2008 o dotaci z OPŽP v rámci Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. V květnu 2009 pak byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory ve výši téměř 1,7 mil. Kč. Za tyto finanční prostředky a za spolufinancování z rozpočtu města byla hlavní alej od brány hřbitova až po obřadní síň osázena celkovým počtem 4 579 kusů dřevin. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2009.

p9100629m, obrázek se otevře v novém okně

Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově

Projekt energeticky úsporných opatření na ZŠ Melantrichova byl jedním z prvních takto zaměřených projektů předkládaných do Operačního programu Životní prostředí na podzim 2007 v Prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Celková podpora z OPŽP na tento projekt dosáhla 12,8 mil. Kč. Smyslem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti objektů základní školy prostřednictvím zlepšení tepelně-technických vlastností budov. Během realizace akce tak bylo provedeno zateplení obvodových stěn a střech a také výměna otvorových výplní, tj. dveří, oken a copilitových stěn. Akce byla ukončena v prosinci 2008.

pa010003, obrázek se otevře v novém oknědscf0828, obrázek se otevře v novém oknědscf0830, obrázek se otevře v novém okně

Sběrný dvůr odpadu, Průmyslová ul., Prostějov

Cílem projektu vybudování nového sběrného dvora je zlepšení systému nakládání s odpady ve městě Prostějov. Příprava projektu byla zahájena v roce 2007, kdy byla zpracována projektová dokumentace. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí byla podána v 1. výzvě v říjnu 2007 v rámci Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. V říjnu 2008 pak byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 11,3 mil Kč. Samotná realizace projektu byla zahájena v květnu 2008 a ukončena v říjnu téhož roku. Projektovaná kapacita sběrného dvora je 4 491,3 t odpadu ročně. Na ploše dvora o rozloze 1 678,4 jsou rozmístěny sběrné nádoby, odpad je dále ukládán v uzavřeném skladu nebezpečného odpadu a pod přístřeškem. Jako zázemí obsluhy dvora slouží dvě provozní buňky.

dscf0972sl, obrázek se otevře v novém oknědscf0973sl, obrázek se otevře v novém oknědscf0983sl, obrázek se otevře v novém oknědscf0986sl, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 11.1.2016 10:20:59 | přečteno 1142x | Ing. Roman Švarc
load