Úvodní strana > Podnikatel > Realizované stavby > Stavby realizované odborem rozvoje a investic v roce 2014

Stavby realizované odborem rozvoje a investic v roce 2014

 

Vybrané investiční akce v roce 2014

 

Energeticky úsporné opatření MŠ Jana Železného

Byla provedena dodatečná tepelná izolace fasád, střech a výměna oken u všech budov Mateřské školy J. Železného.  

Termín zahájení: 07/2014  

Termín dokončení: 11/2014

Investiční náklady: 14,4 mil. Kč

Dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 7,1 mil. Kč

Generální dodavatel: Pozemstav Prostějov a.s.

 

 

Křižovatka Dolní – okružní křižovatka u Rodenů

Byla vybudována okružní křižovatka včetně chodníků, cyklistické stezky a veřejného osvětlení.

Termín zahájení: 05/2014

Termín dokončení: 06/2014

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč

Generální dodavatel: Skanska a.s.

 

Rekonstrukce kanalizace a komunikace G. Preissové

V rámci investiční akce byla provedena rekonstrukce komunikace, kanalizace a přilehlého chodníku.

Termín zahájení: 07/2014

Termín dokončení: 08/2014

Investiční náklady: 3,5 mil. Kč

Generální dodavatel: Strabag a.s.

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

V rámci investiční akce byla provedena výměna oken, dveří a opláštění obvodových stěn a doplnění tepelné izolace střechy na jednotlivých pavilonech.

Termín zahájení: 12/2013

Termín dokončení: 08/2014

Investiční náklady: 26 mil. Kč

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 14 mil. Kč

Generální dodavatel: Prostas+Stavkom

 

Veřejné WC Smetanovy sady

Byla provedena výstavba nového objektu veřejných záchodků u parkoviště na ulici Školní včetně veřejného osvětlení, nově vybudovaných inženýrských sítí a veškerých chybějících chodníků.

Termín zahájení: 12/2013

Termín dokončení: 06/2014

Investiční náklady: 2,9 mil. Kč

Generální dodavatel: Stavby Krejčí

 

Rozšíření botanické zahrady

V rámci investiční akce bylo provedeno rozšíření stávající plochy botanické zahrady, na které byla provedena výsadba dalších druhů rostlin.

Termín zahájení: 08/2013

Termín dokončení: 05/2014

Investiční náklady: 3,6 mil. Kč

Dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 0,7 mil. Kč

Generální dodavatel: Stavby Krejčí s.r.o.

 

 

 

Parkoviště E. Beneše – středisko mládeže kopané

V rámci investiční akce bylo vybudováno cca 50 nových parkovacích stání.

Termín zahájení: 06/2014

Termín dokončení: 08/2014

Investiční náklady: 3,7 mil. Kč

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,5 mil. Kč

Generální dodavatel: Strabag a.s.

 

Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského

V rámci společné investiční akce města Prostějova a Krajského úřadu Olomouckého kraje byla provedena rekonstrukce křižovatky včetně signalizačního zařízení železničního přejezdu.

Termín zahájení: 08/2014

Termín dokončení: 10/2014

Investiční náklady: 13 mil. Kč

Generální dodavatel:  Strabag a.s.

 

Regenerace sídliště svobody – I. etapa

Byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení a byla vybudována nová parkovací místa u bloků 9, 10 a 11.

Termín zahájení: 08/2014

Termín dokončení: 10/2014

Investiční náklady: 4,3 mil. Kč

Generální dodavatel: Skanska a.s.

 

Revitalizace Kolářových sadů – úprava Mlýnského náhonu

V rámci investiční akce byla provedena úprava stávajících břehů Mlýnského náhonu a jejich vegetační opevnění, vytvoření objektů sloužících k usazování a odtěžování splavenin a vodních prvků.

Termín zahájení: 12/2013

Termín dokončení: 09/2014

Investiční náklady: 2,9 mil. Kč

Dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 2,1 mil. Kč

Generální dodavatel: Stavby Krejčí s.r.o.

 

Energeticky úsporné opatření MŠ Libušinka

Bylo provedeno: doplnění tepelné izolace stěn, střechy, výměna oken a dveří ve stávajícím objektu.

Termín zahájení: 07/2014

Termín dokončení: 09/2014

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč

Generální dodavatel: Pozemstav Prostějov a.s.

 

Cyklistická stezka Okružní

Byla vybudována cyklistická stezka o celkové délce 800 m.

Termín zahájení: 10/2014

Termín dokončení: 12/2014

Investiční náklady: 3,6 mil. Kč

Generální dodavatel: Skanska a.s.

 

Vytvořeno 30.6.2015 13:16:11 | přečteno 420x | Bc. Iva Veselá
load