Úvodní strana > Podnikatel > Realizované stavby > Stavby realizované Odborem rozvoje a investic v roce 2015

Stavby realizované Odborem rozvoje a investic v roce 2015

 

Vybrané investiční akce v roce 2015

CS Martinákova-Pod Kosířem
V rámci investiční akce byl vybudován další navazující úsek cyklistické stezky v délce 200m Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a provedena rekonstrukce chodníku. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného prostranství nacházející se za místní prodejnou.
Termín zahájení: 12/2014
Termín dokončení: 04/2015
Investiční náklady: 1,5 mil. Kč
Generální dodavatel: .A.S. A. TS Prostějov

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant – úsek Anenská
V rámci stavebních prací byly rekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní a bylo nově vybudováno propojení mezi těmito křižovatkami podél parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování nového úseku cyklostezky.
Termín zahájení: 09/2014
Termín dokončení: 05/2015
Investiční náklady: 23 mil. Kč
Generální dodavatel: Skanska a.s.

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla
Byla provedena výstavba chodníků, nové opěrné zdi, výměna stávajícího veřejného osvětlení, úprava stávajících dřevin a výsadba nových dřevin a rostlin.
Termín zahájení: 10/2014
Termín dokončení: 05/2015
Investiční náklady: 5,7 mil. Kč
Dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 0,5 mil. Kč
Generální dodavatel: Green Project s.r.o.

Revitalizace nám T.G. Masaryka
Stavební úpravy obnášely mimo jiné realizaci nové žulové dlažby, závlahy, podzemních elektrorozvaděčů, svítidel, dále výsadbu stromů a záhonů, založení trávníků, instalaci laviček, stojanů na kola a odpadkových košů.
Termín zahájení: 10/2014
Termín dokončení: 06/2015
Investiční náklady: 26 mil. Kč
Dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava cca 14 mil. Kč
Generální dodavatel: Skanska a.s.

Regenerace sídliště Tylova
V rámci I. etapy regenerace panelového sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Libušinka – Tetín byly provedeny tyto práce: vybudování živičné komunikace v rozsahu 1.200 m2, parkoviště pro 97 stání, chodníky s možností pojezdu požárních vozidel o ploše 350 m2, další chodníky o ploše 500 m2, 12 ks nových stožárů veřejného osvětlení, nový trávník o ploše 1.200 m2, výsadba 24 nových stromů a 1.328 nových keřů.
Termín zahájení: 04/2015
Termín dokončení: 06/2015
Investiční náklady: 7,7 mil. Kč
Generální dodavatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o. Brno

Vytvořeno 2.11.2015 8:55:39 | přečteno 479x | Bc. Iva Veselá
load