Úvodní strana > Podnikatel > Realizované stavby > Stavby realizované odborem výstavby v roce 2005

Stavby realizované odborem výstavby v roce 2005

Stavby realizované odborem výstavby v roce 2005


Děkujeme, že jste navštívili stránky odboru výstavby MěÚ v Prostějově. Naší snahou je informovat veřejnost o všech investičních akcích roku 2005. Přes velký objem  investičních akcí chceme poskytnout základní informace ke všem stavbám. Vybrané akce pak budou doplněny o krátký popis rozsahu prací, fotodokumentaci, případně o ukázky z projektu, dle Vašich konstruktivních připomínek ke stránkám odboru výstavby.
Vzhledem k tomu, že administraci webových stránek provádí technici odboru výstavby, bude vždy upřednostňován výkon technického dozoru a přípravy staveb před administrací těchto stránek. Věříme, že naši situaci pochopíte a my se naopak budeme snažit  časově náročnou činnost tvorby a doplňování webových stránek skloubit s naší hlavní náplní práce.

Oficiální seznam investičních akcí schválených na kap. 60 - odbor výstavby v roce 2005

Název investiční akce
Schváleno v rozpočtu pro rok 2005
Severní obslužná kom. a IS - vnější  okruh-II.etapa
24 700 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 12/2004 - 8/2005
Investiční náklady celkové: cca 24.700 tis. Kč
Generální dodavatel: SKANSKA DS, a.s.
foto1foto2foto3 foto4foto5foto6 foto7foto8


Národní dům světlík, osvětlení, dlažba 
1 186 tis. Kč

dlažba terasy
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - RG Zesta, spol.s r.o., STAMO Konice, s.r.o., KP ALP, v.o.s.
Lhůta výstavby: 07/2005 - 08/2005
Investiční náklady celkové: cca 700 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.

provaziště nad jevištěm, světlík
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - RG Zesta, spol.s r.o., STAMO Konice, s.r.o., KP ALP, v.o.s.
Lhůta výstavby: 04/2005 - 06/2005
Investiční náklady celkové: cca 600 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.


ND rekonstrukce kavárny (Fond ND)
2 140 tis. Kč

stavební část
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - PROSTAS,s.r.o., Stavební společnost Navrátil,s.r.o., SOFIZO s.r.o., STAMO,s.r.o.
Lhůta výstavby: 8/2005
Investiční náklady celkové: cca 2.000 tis. Kč
Generální dodavatel: SOFIZO s.r.o.

zařízení interieru - náklady v průběhu výstavby převedeny na jinou rozpočtovou kapitolu v rámci MěÚ 
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - SOLLUS nábytek,s.r.o., Lachman interier design, v.o.s., AM interier Zlín
Lhůta výstavby: 10/2005
Investiční náklady celkové: cca 2.300 tis. Kč
Generální dodavatel: Lachman interier design, v.o.s.


RG + ZŠ Studentská
500 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: do 03/2005
Investiční náklady celkové: cca 16.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. 


Židovské ul. revitalizace, komunikace
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004.
Lhůta výstavby: do 04/2006
Investiční náklady celkové: cca 2.000 tis.
Generální dodavatel: SKANSKA DS, a.s. 


Měst.hřbitov, vod.,kašny,vsyp loučka(Fond hřbit)
2 100 tis. Kč

vsypová loučka II. etapa
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby:07/2005
Investiční náklady celkové:cca 1.200 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.

vodovod, kašny
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby:09/2005
Investiční náklady celkové: cca 150 tis. Kč
Generální dodavatel: Kamenictví Mejzlík

dětské hroby
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - SOFIZO, s.r.o., RG Zesta, spol.s r.o., REALINVEST, s.r.o.
Lhůta výstavby: 07/2005
Investiční náklady celkové: cca 350 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.


PD Žešov chodníky, komunikace
100 tis. Kč

Zpracována PD


PD vícepodlažní parkoviště Wolkerova ul.
200 tis. Kč

Zpracována PD


Rekonstrukce objektu - Školní č. 4
60 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 12/2004 - 9/2005
Investiční náklady celkové: cca 58.500 tis. Kč
Generální dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.


Havlíčkova 2-4, archív
300 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby:bude doplněno
Investiční náklady celkové:bude doplněno
Generální dodavatel:bude doplněno

Kanalizace Vrahovice-Čechůvky (dotace SFŽP)
5 000 tis. Kč - dotace ze SFŽP 4 800 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 10/2004 - 11/2006
Investiční náklady celkové: cca 29.000 tis. Kč, z toho dotace cca 8.000 tis. Kč, půjčka 8.000 tis. Kč
Generální dodavatel: INSTA Prostějov, s.r.o.


Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice-Čechůvky
19 800 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 03/2005 - 02/2007
Investiční náklady celkové: cca 18.500 tis. Kč
Generální dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
PAVOK, spol.s r.o.
 

Sídl.Hloučela úprava rozvodů tepla-regulace
10 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 2003 - 02/2005
Investiční náklady celkové: cca 5 tis. Kč
Generální dodavatel: Instalace Vystavěl, s.r.o.

Doprava-vnitřní okruh, radiály (svět.sign., přechody)
2 000 tis. Kč

Přechod Vápenice
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - .A.S.A. - TS, a.s., Silnice Brno, s.r.o., Strabag, a.s., Tomi - remont
Lhůta výstavby: 11/2005 - 12/2005 
Investiční náklady celkové: 1.100 tis. Kč 
Generální dodavatel: .A.S.A. - TS, a.s.

Osvětlení přechodů Poděbradovo nám.
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 10/2005
Investiční náklady celkové: 160 tis. Kč
Generální dodavatel: .A.S.A. - TS, a.s.

Přeložka VTL plynovodu Za velodromem
500 tis. Kč

Výběrové řízení: investorem akce není Město Prostějov
Lhůta výstavby: investorem akce není Město Prostějov, předpoklad 05/2005-06/2005
Investiční náklady celkové: investorem akce není Město Prostějov předpoklad cca 4.500 tis. Kč
Generální dodavatel: Investorem celé akce je dle zákona Jihomoravská plynárenská, a.s.
Město Prostějov se na akci podílí formou investičního příspěvku

Nová radnice - balkony, vněj.schod.,sanace (MK)
800 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Zámek (statika, krov, střecha) - MK
500 tis. Kč

Zpracována PD

Rekonstrukce hradeb - (dotace MK)
400tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové: 300 tis. Kč 
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.

Okružní křižovatka Kostelecká ul.
14 033 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 12/2005 
Investiční náklady celkové: cca 12 000 tis. Kč
Generální dodavatel: Skanska DS, a.s.

Humanizace sídl. Hloučela
3 000  tis. Kč, příslib dotace MMR 2 079 tis. Kč

okrskový park - sadové úpravy
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - .A.S.A. Technické služby, s.r.o., Ing. Zapletal, PROSTAS,
Lhůta výstavby: 11/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.400 tis. Kč
Generální dodavatel: Ing. Zapletal, PROSTAS, s.r.o.

vnitroblok Špály - Slavíčka
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - RG Zesta, s.r.o., Realinvest, s.r.o., PROSTAS, s.r.o.
Lhůta výstavby: 11/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.700 tis. Kč
Generální dodavatel: Realinvest, s.r.o.

Parkoviště Sídl. svobody II. etapa
2 400 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - TOMI- REMONT a.s, Strabag, a.s. Silnice Brno, s.r.o.
Lhůta výstavby: 09/2005 - 11/2005 
Investiční náklady celkové: cca 2.400 tis. Kč
Generální dodavatel: Silnice Brno, s.r.o.

Sportcentrum (vytápění, podlaha)
17 200 tis. Kč - dotace z ministerstva financí 7 800 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 08/2005 - 11/2005
Investiční náklady celkové: 24.100 tis. Kč
Generální dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Přípr.území severní obslužná komunikace, koridor pro CS
2 000 tis. Kč

Revokováno usnesením ZMP

Komunikace Šafaříkova
11 200 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 08/2005 - 12/2005 
Investiční náklady celkové: cca 10.900 tis. Kč 
Generální dodavatel: STRABAG, a.s. 

Bytový dům Jezdecká
9 000 tis. Kč, dotace ze SFRB 11 300 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 03/2005 - 9/2006
Investiční náklady celkové: cca 46.000 tis. Kč, z toho dotace ze SFRB 23.100 tis. Kč
Generální dodavatel: Sdružení: Prostějovská stavební společnost, PROSTAS, s.r.o., 
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
foto  

PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská
200 tis. Kč

Zpracována PD, stupeň pro územní řízení

WC - centrum města
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - PROSTAS, s.r.o., STAMO, s.r.o., Realinvest, s.r.o.
Lhůta výstavby: 10/2005
Investiční náklady celkové: cca 2 000 tis. Kč 
Generální dodavatel:Realinvest, s.r.o.

Kolářovy sady - cestní síť,zeleň,moboliář
2 500 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové:cca 1.900 tis. Kč
Generální dodavatel: Strabag, a.s.

Městské oddechové  a sportovní centrum
37 230 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Revokováno usnesením ZMP

Lázně-PD rekonstr.kotelny,technolog.(Fond měs.láz)
800 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Nám.Spojenců 6-rek.kotelny, napoj.na dispečink
790 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 03/2005-05/2005
Investiční náklady celkové: cca 800 tis. Kč
Generální dodavatel: ELMAR group, spol. s r.o., Miroslav Nadymáček

Chodník Čechovice- Domamyslice
2 550 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 -  Silnice Brno, s.r.o., Strabag, a.s., Tomi - remont, a.s.
Lhůta výstavby: 11/2005 -03/2006 
Investiční náklady celkové: cca 2.400 tis. Kč
Generální dodavatel: Tomi - remont, a.s.

Rekonstr. kina Metro (kanal.,bezbar.sedačky)
11.000 tis. Kč - dotace z MK 1 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové: cca 11 000  tis. Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury 1.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Prostějovská stavební společnost, PROSTAS, s.r.o.

PD průmyslová zóna sektor G - I.etapa
7.650 tis. Kč

projektová dokumentace ke SP
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - STAVTES s.r.o., Ing. Rozehnal, Ing. Maléř
Datum zpracování: 01/2005-05/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.500 tis. Kč
Generální dodavatel: Ing. Maléř.

příprava území
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - Eduard Navrátil, Prostas, s.r.o., Realinvest, s.r.o.
Lhůta výstavby: 03/2005-05/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.600 tis. Kč
Generální dodavatel: Eduard Navrátil

odbočovací pruhy
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby:10/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.200 tis. Kč
Generální dodavatel: STRABAG, a.s.

chráničky
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - Strabag, a.s., Insta Prostějov, s.r.o., Silnice Brno, s.r.o. 
Lhůta výstavby: 03/2005-05/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Insta Prostějov, s.r.o.

PD okružní křižovatka Brněnská - Okružní
200 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD komunikace a okružní křižovatka Anglická
500 tis. Kč

pracována projektová dokumentace

PD Vnitroblok ul. Libušinka - Brněnská
200 tis. Kč

Bude zpracována projektová dokumentace

VSH(zimní stadion)-výměna led.pl.,copilit.stěny,hav.st
19 450 tis. Kč - z toho dotace z ministerstva financí 5 850 tis. Kč

rekonstrukce copilitových stěn
Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby:12/2004-04/2005
Investiční náklady celkové: cca 6.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

rekonstrukce ledové plochy
Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 8/2005
Investiční náklady celkové: cca 12 400 tis. Kč
Generální dodavatel: Brnofrost, spol. s r.o.

IS a komunikace Vrahovice, Armádního sboru
500 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD Hlaváčkovo nám.a nám. E. Husserla
400 tis. Kč

pracována projektová dokumentace

Spojenců 21 - rekonstrukce kotelny
500 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové: 450 tis. Kč
Generální dodavatel: Zdeněk Vrána

Netušilova 3 - rekonstrukce kotelny
1 400 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - I-therm, s.r.o., Zdeněk Vrána, Kirchner, s.r.o.
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové: 1.400 tis. Kč
Generální dodavatel: Kirchner, s.r.o.

ŠJ Smetanova rekonstrukce
2 100 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - Prostas, s.r.o., Pozemstav Prostějov, a.s., El- centrum s.r.o., RG Zesta, spol.s r.o.
Lhůta výstavby: 08/2005
Investiční náklady celkové: cca 2.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Prostas, s.r.o.

ZŠ Palackého rekonstrukce soc. zařízení
750 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 08/2005
Investiční náklady celkové: cca 750 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.

ZŠ Rejskova výměna oken
1 500 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - VSO dřevo Holubice, RG Zesta, spol.s r.o., Pánek Miloslav
Lhůta výstavby: 8/2005 
Investiční náklady celkové: 1.400 tis. Kč
Generální dodavatel: RG Zesta, spol.s r.o.

ZŠ Sídl.Svobody(MŠ)rekonstr.rozvodů a osvětlení
1 500 tis. Kč 

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - P. Laník, F.Lizna, M.Nadymáček, Elektrokord, s.r.o. 
Lhůta výstavby: 08/2005
Investiční náklady celkové:1.400 Kč
Generální dodavatel: Miroslav Nadymáček

ZŠ Dr. Horáka výměna proskl. stěny bazénu za plast
350 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 09/2005 
Investiční náklady celkové: 350 tis. Kč
Generální dodavatel: Mechanika Prostějov, v.d.

Nám.TGM závlaha, veř.osvětlení, zádlažba
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004- Insta Prostějov, s.r.o., .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., PROSTAS, s.r.o.
Lhůta výstavby: 12/2005 
Investiční náklady celkové: cca 1 200 tis. Kč
Generální dodavatel: Insta Prostějov, s.r.o.

Prodlouž.kanal.sběrače Čechovice (podm.bezúpl.převod poz.)
2.200 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - Insta Prostějov, s.r.o. , Tomi - remont, a.s., Strabag, a.s.
Lhůta výstavby: 11/2005 - 12/2005
Investiční náklady celkové:cca 2.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Insta Prostějov, s.r.o.

ZŠ Kollárova-rekonstr.fasády, havarijní stav
0 tis. Kč

Revokováno usnesením zastupitelstva - nebude realizováno v roce 2006

PD parkoviště Vodní ulice
200 tis. Kč

Bude zpracována projektová dokumentace

Rekonstrukce parkoviště Školní ulice
4 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 11/2005 - 05/2006
Investiční náklady celkové: cca 9.800 tis. Kč 
Generální dodavatel: Silnice Brno, s.r.o.

PD parkovací stání Tylova ul
500 tis. Kč

pracována projektová dokumentace


PD CS Komenská-Šmeralova a další(určí ved.města)
2 500 tis. Kč 

CS Pod Kosířem - Wolfova
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 12/05
Investiční náklady celkové: cca 300 tis. Kč
Generální dodavatel: Silnice Brno, s.r.o. 

CS Tyršova - Pod Kosířem
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 12/05
Investiční náklady celkové: cca 350 tis. Kč
Generální dodavatel: Silnice Brno, s.r.o.

CS Komenská - Šmeralova
Zpracována projektová dokumentace

PD chodníky - kostel Krasice
50 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD krycí ostrůvek Svatoplukova ul.
700tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Silnice Brno, s.r.o., TOMI REMONT, a.s., SKANSKA DS, a.s., Insta Prostějov,
Lhůta výstavby: 09/2005 - 10/2005
Investiční náklady celkové: cca 450 tis. Kč 
Generální dodavatel: TOMI REMONT, a.s.,

PD parkoviště ul. Moravská
200 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD vnitroblok Družstevní - Okružní
200 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD vnitroblok Kostelecká
200 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

VO E. Beneše - za místním nádražím
350 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 09/2005
Investiční náklady celkové: cca 350 tis. Kč
Generální dodavatel: František Lizna

Velodrom soc. zařízení
2 000 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Rekonstrukce komunik. Máchova ul.
400 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace, akce nebude realizována v roce 2005 - viz revokace usnesení ZMP

ZŠ Majakovského rekonstr. Plynové kotelny a ÚT
1 300 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 08/2005 - 09/2005
Investiční náklady celkové: cca 1.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Instalace Vystavěl, s.r.o.

PD komunikace Manharda
200 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Sportcentrum venkovní osvětlení
200 tis. Kč

Realizováno jiným odborem v rámci MěÚ

Doplnění chodníku Určická -Drozdovická
100 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 11/2005 - 12/2005 
Investiční náklady celkové: cca 100 tis. Kč 
Generální dodavatel: František Lizna

Vybavení ploch pro volné pobíhání psů (OŽP)
200 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 9/2005 - 12/2005
Investiční náklady celkové: cca 200 tis. Kč
Generální dodavatel: .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

ZŠ Palacká - zabezpečovací zařízení
45 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 06/2005
Investiční náklady celkové: 45 tis. Kč
Generální dodavatel: Elma  therm Kroměříž, s.r.o.

Husovo nám. - oplocení hřiště
50 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 08/2005
Investiční náklady celkové: cca 50 tis. Kč
Generální dodavatel: Sofizo Smržice, s.r.o.

ZUŠ telefonní ústředna
110 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 04/2005
Investiční náklady celkové: 110 tis. Kč 
Generální dodavatel: MICOS Prostějov

Příprava území - asanace Jezdecká kasárna
7 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 11/2005 - 01/2006 
Investiční náklady celkové: 5.000 tis. Kč 
Generální dodavatel: Skanska DS, a.s. 

Jezdecká kasárna - příspěvek E-on
4 000 tis. Kč

Výběrové řízení: investorem akce není Město Prostějov
Lhůta výstavby: investorem akce není Město Prostějov, předpoklad 09/2005-12/2005
Investiční náklady celkové: investorem akce není Město Prostějov předpoklad cca 4.000 tis. Kč
Generální dodavatel: Investorem celé akce je dle zákona E-on energie, a.s.
Město Prostějov se na akci podílí formou investičního příspěvku 

PD komunikace Šárka
50 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 
Investiční náklady celkové:
Generální dodavatel: STAVTES, s.r.o.

Regenerace panelových sídlišť
500 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Tetín - TUV
150 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 07/2005
Investiční náklady celkové: cca 135 tis. Kč
Generální dodavatel: Miroslav Nadymáček

Sportcentrum - závora
50 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 11/05
Investiční náklady celkové: cca 50 tis. Kč 
Generální dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Reinvestice nájemného
1 834 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: bude doplněno 
Investiční náklady celkové: bude doplněno 
Generální dodavatel: bude doplněno 

ZŠ Dr. Horáka
185 tis. Kč

kabeláž pro počítače a telefony
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05/2005
Investiční náklady celkové: cca 35 tis. Kč
Generální dodavatel: Ing. Zavadil

časomíra
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05/2005
Investiční náklady celkové: cca 110 tis. Kč 
Generální dodavatel: Prospecta Praha

zábradlí
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05/2005
Investiční náklady celkové: cca 40 tis. Kč
Generální dodavatel: Tomáš Gottwald, Aleš Wagner

Autobusová zastávka Vrahovická
180 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 07/2005 
Investiční náklady celkové: cca 170 tis. Kč
Generální dodavatel: Grimika, s.r.o.

PD Kanalizace Olympijská
120 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD komunikace Ječná
250 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD komunikace Ovesná
150 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

ZŠ sídl. Svobody - podlaha tělocvičny
1 500 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - DOR SPORT
Lhůta výstavby: 09/2005 
Investiční náklady celkové: 1 300 tis. Kč 
Generální dodavatel:  DOR SPORT

ZŠ Melantrichova (MŠ Fanderlíkova)
150 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 08/2005 
Investiční náklady celkové: 1 300 tis. Kč 
Generální dodavatel:  Miroslav Nadymáček

PD střecha ZŠ sídl. Svobody
120 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

PD autobusové zastávky
480 tis. Kč

Autobusové čekárny Plumlovská
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 07/2005
Investiční náklady celkové: cca 350 tis. Kč
Generální dodavatel: Grimika, s.r.o.

PD městská knihovna
80 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

Azylová ubytovna Za Určickou ul.
2500 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace

ZŠ Sídl. svobody střecha pavilon D
2 500 tis. Kč

Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - PP střechy s.r.o., REALINVEST, s.r.o., STAMO Konice s.r.o.
Lhůta výstavby: 08/2005
Investiční náklady celkové: cca1.850 tis. Kč
Generální dodavatel: STAMO Konice s.r.o.

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:01 | přečteno 637x | Richard Sedlák
load