Úvodní strana > Podnikatel > Realizované stavby > Stavby realizované odborem výstavby v roce 2006

Stavby realizované odborem výstavby v roce 2006

Děkujeme, že jste navštívili stránky odboru výstavby MěÚ v Prostějově. Naší snahou je informovat veřejnost o všech investičních akcích roku 2005. Přes velký objem  investičních akcí chceme poskytnout základní informace ke všem stavbám. Vybrané akce pak budou doplněny o krátký popis rozsahu prací, fotodokumentaci, případně o ukázky z projektu, dle Vašich konstruktivních připomínek ke stránkám odboru výstavby.

Vzhledem k tomu, že administraci webových stránek provádí technici odboru výstavby, bude vždy upřednostňován výkon technického dozoru a přípravy staveb před administrací těchto stránek. Věříme, že naši situaci pochopíte a my se naopak budeme snažit  časově náročnou činnost tvorby a doplňování webových stránek skloubit s naší hlavní náplní práce.

Oficiální seznam investičních akcí schválených na kap. 60 - odbor výstavby v roce 2006

Název investiční akce
Schváleno v rozpočtu pro rok 2006
Severní obslužná kom.(rondel nová nemocnice a zastávka)
2 000 tis. Kč

Chodníky a veřejné osvětlení kolem rondelu u nové nemocnice
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - A.S.A. TS s.r.o., INSTA Prostějov s.r.o., Skanska DS a.s.,
Lhůta výstavby: 05/2006 - 07/2006
Investiční náklady celkové: cca 691 tis. Kč
Generální dodavatel: A.S.A. TS s.r.o.


Chodníky kolem ul. Josefa Lady, přechody Hacarova
Výběrové řízení: bude doplněno 
Lhůta výstavby: bude doplněno 
Investiční náklady celkové: bude doplněno 
Generální dodavatel: bude doplněno


Národní dům - bezbarierovost, výčep, sítě, zabezpečení, bufet
9 009 tis. Kč

Rekonstrukce prostoru promenoárů divadelního sálu
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 06/2006 - 10/2006
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: Prostas s r.o

Nouzové osvětlení
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Rekonstrukce požárního vodovodu
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 06/2006 - bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Rekonstrukce sociálního zázemí a kuchyně restaurace
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 06/2006 - bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno


Národní dům - zádlažba dvora, oprava světlíků
991 tis. Kč

zádlažba dvora
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - Prostas s r.o., Realinvest s.r.o., INSTA Prostějov s.r.o.
Lhůta výstavby: 02/2006 - 06/2006
Investiční náklady celkové: cca 740 tis. Kč
Generální dodavatel: INSTA Prostějov s.r.o.

Montážní plošina v prostoru světlíku
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05/2006 - 06/2006
Investiční náklady celkové: cca 260 tis. Kč
Generální dodavatel: Prostas s r.o


RG + ZŠ Studentská pavilony E,F
3 000 tis. Kč

Rekonstrukce podhledu tělocvičny a světíků

Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno


Židovské ul. revitalizace, komunikace
2 000 tis. Kč

Pokračování akce z r. 2005.


Měst.hřbitov obřaní síň, urnové hroby (Fond hřbit)
2 100 tis. Kč

Rekonstrukce rozvaděče obřadní síně hřbitova
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004 - APO s.r.o. 
Lhůta výstavby: 05/06
Investiční náklady celkové: cca 185 tis. Kč
Generální dodavatel:  APO s.r.o. 

dětské hroby
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno


PD Žešov chodníky, komunikace
100 tis. Kč

Zpracována PD


Wolkerova infrastruktura
10 000 tis. Kč

Výběrové řízení: bude doplněno
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno


Havlíčkova 2-4, archív
300 tis. Kč

Rekonstrukce schodiště vstupu do budovy Městské policie
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 03/2006
Investiční náklady celkové: cca 60 tis
Generální dodavatel: Miroslav Zajíček -stolařství a zámečnictví 

Kanalizace Vrahovice-Čechůvky (dotace SFŽP)
4 000 tis. Kč - dotace ze SFŽP 4 800 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 10/2004 - 11/2006
Investiční náklady celkové: cca 29.000 tis. Kč, z toho dotace cca 8.000 tis. Kč, půjčka 8.000 tis. Kč
Generální dodavatel: INSTA Prostějov, s.r.o.


Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice-Čechůvky
3 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 03/2005 - 02/2007
Investiční náklady celkové: cca 18.500 tis. Kč
Generální dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
PAVOK, spol.s r.o.

 

Doprava - vnitřní okruh, radiály (světel. signalizace, osvětlení)
500 tis. Kč

Zpracovávají se PD zabezpečení přechodů pro chodce- Plumlovská - Březinka
- Olomoucká - Outraty
- Dolní - Slezká

Nová radnice - oprava terasy,květinové žardiery
419 tis. Kč

Oprava terasy
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05-07/2006
Investiční náklady celkové: cca 215 tis Kč
Generální dodavatel: PP střechy s.r.o

Restaurování květinových žardier
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05-09/2006
Investiční náklady celkové: cca 2210 000 tis Kč
Generální dodavatel: Sochaři v.o.s.

Nová radnice - oprava terasy,květinové žardiery
419 tis. Kč

Oprava terasy
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05-07/2006
Investiční náklady celkové: cca 215 tis Kč
Generální dodavatel: PP střechy s.r.o

Restaurování květinových žardier
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 05-09/2006
Investiční náklady celkové: cca 2210 000 tis Kč
Generální dodavatel: Sochaři v.o.s.

Zámek (statika, krov, střecha)
300 tis. Kč

Zpracovává se PD

Okružní křižovatka Kostelecká
3 500 tis. Kč

Zabezpečení železničního přejezdu ul. Tyršova
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: 07-10/2006
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: Tomi-remont a.s.

Zabezpečení železničního přejezdu ul. Pod Kosířem
Výběrové řízení: Dle směrnice MěÚ 8/2004
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Humanizace sídliště Hloučela
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: bude doplněno
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Humanizace sídliště Hloučela
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: bude doplněno
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Komunikace Šafaříkova
2 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 08-09/2006
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: Strabag a.s.

42 b.j. Jezdecká, dotace ze SFRB 11 300 tis. Kč
13 000 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 03/2005 - 9/2006
Investiční náklady celkové: cca 46.000 tis. Kč, z toho dotace ze SFRB 23.100 tis. Kč
Generální dodavatel: Sdružení: Prostějovská stavební společnost, PROSTAS, s.r.o., 
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

PD vnější okruh Brněnská - Plumlovská
500 tis. Kč

Zpracovává se PD

Kolářovy sady - regenerace dřevin cestní síň, mobiliář
3 000 tis. Kč

Výběrové řízení: bude doplněno
Lhůta výstavby: bude doplněno
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: bude doplněno

Parkoviště Anenská - Městské oddechové a sportovní centrum
19 850 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 02-08/2006
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: Silnice Brno

Parkoviště Anenská příspěvek
150 tis. Kč
Chodník Čechovice Domamyslice 
2 400 tis. Kč

Výběrové řízení: dle zákona 40/2004 Sb.
Lhůta výstavby: 02-08/2006
Investiční náklady celkové: bude doplněno
Generální dodavatel: Silnice Brno s.r.o.

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:01 | přečteno 521x | Richard Sedlák
load