Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rating města Prostějova > Rating města Prostějova za rok 2004

Rating města Prostějova za rok 2004

CRA
RATING
Agency

1.gif

A Moody´s Investors Service affiliate

Ratingová agentura CRA Rating Agency, a.s. (CRA) dokončila ratingové hodnocení města Prostějova a udělila mu:

dlouhodobý mezinárodní rating A-

dlouhodobý lokální rating czAa+

výhledstabilní
krátkodobý ratingczP-1

Z komentáře k ratingovému hodnocení vyjímáme:

Prostějov patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené subjekty v oblasti municipalit. Město Prostějov se v roce 2003 vrátilo k přebytkovému hospodaření a CRA do budoucna nepředpokládá zásadní změny, které by ohrozili jeho finanční stabilit. Také provozní výsledek hospodaření, který CRA považuje za významný ukazatel zdravého hospodaření města, dosahoval od roku 2000 kladných hodnot a měl výrazně rostoucí tendenci. Na výborném hodnocení se odráží i velmi nízká zadluženost měst.

K nejvýznamnějším investičním akcím města patří v současné době rekonstrukce a výstavba komunikací a investice do hřišť a sportovišť (Sportcentrum, víceúčelová sportovní hala, centrum volného času). V roce 2003 byla dokončena výstavba 50 malých bytů v Plumlovské ulici, v roce 2004 pak výstavba domu s pečovatelskou službou s 55 bytovými jednotkami. Město Prostějov plánuje provést rekonstrukci objektu Školní 4 pro potřeby městského úřadu, ve kterém sídlí Kulturní klub DUHA. Značné prostředky jsou určeny na výkup pozemků pro přípravu nového bloku G průmyslové zóny a areálu Odpočinkového centra.

Město Prostějov je významným průmyslovým a správním centrem Olomouckého kraje. Na území města o rozloze 46,59 km2 žije 47 191 obyvatel. Míra nezaměstnanosti v okrese Prostějov byla k 31. 8. 2004 9,5 % (v ČR 9,3 %), průměrná mzda se v roce 2003 pohybovala okolo 13 665 Kč (v ČR 16 917 Kč). Nejvýznamnějšími odvětvími jsou oděvní a textilní průmysl, ale také strojírenství. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele mikroregionu patří Oděvní podnik, a.s.; DT výhybkárna a mostárna, s.r.o.; Toray Textiles Central Europe, s. r. o.; Hanácké železárny a pérovny, a. s. Prostějovsko může investorům v současné době nabídnout pro podnikatelské aktivity a průmyslovou výstavbu průmyslovou zónu v Kralické ulici.

je jedinou afilací vedoucí světové ratingové agentury Moody’s Investors Service ve střední Evropě. Byla založena v roce 1998 jako první ratingová agentura v České republice, v současné době působí také na Slovensku a v Maďarsku. CRA se specializuje na rating měst, krajů, podniků a finančních institucí. CRA je spoluautorem projektu Czech Sector Award, a “hvězdičkového” hodnocení otevřených podílových fondů v projektu CRA Fond Scoring.

CRA Rating Agency, a.s.

Analytici: Ing. Dagmar Prchalová, Ing. Kateřina Hamplová

Tuto zprávu vydala v Praze dne 18. ledna 2005 CRA Rating Agency, a.s.

„Zhodnotili jsme hospodářské výsledky, kterých dosáhlo město Prostějov v minulosti, a zároveň současnou situaci včetně investiční aktivity města. Ocenili jsme investování města Prostějova do zkvalitňování dopravní a technické infrastruktury, přípravy ploch pro rozvoj průmyslu, bytové výstavby, školských a sportovních zařízení. S ohledem na značné provozní přebytky minulých let, dosavadní konzervativní přístup města k využívání úvěrových prostředků a za předpokladu, že v takovém trendu hospodaření bude město pokračovat i nadále potvrzuje CRA Rating Agency, a. s. městu Prostějov dlouhodobý CRA Rating na úrovni A- a dlouhodobý lokální CRA Rating na úrovni czAa+.“

„Posoudili jsme minulé a současné hospodaření města Prostějova a jeho dostatečnou krátkodobou výši volných finančních zdrojů. Vzhledem k dosavadnímu minimálnímu využívání cizích prostředků a ochotě města dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, potvrzuje CRA Rating Agency, a.s. městu Prostějov krátkodobý CRA rating na úrovni czP-1.“

Vytvořeno 26.3.2014 13:17:03 | přečteno 547x | Richard Sedlák
load