Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rating města Prostějova > Rating města Prostějova za rok 2005

Rating města Prostějova za rok 2005

CRA
RATING
Agency

1.gif

A Moody´s Investors Service affiliate

Vzhledem k dosavadnímu minimálnímu využívání cizích prostředků, výši volných finančních zdrojů města a ochotě města dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, potvrzuje CRA RATING AGENCY, a.s. městu Prostějov krátkodobý CRA rating na úrovni

czP-1.

Posoudili jsme dosavadní i plánované hospodaření města Prostějova, investiční aktivitu včetně způsobu jejího financování a zbývající kapacitu vlastních mimořádných příjmů v souvislosti s výší volných finančních zdrojů města. Přihlédli jsme také k situaci na trhu práce a vybavenosti města sociální a technickou infrastrukturou. V souvislosti s plánovanou investiční aktivitou doporučuje CRA přihlédnout také k budoucím provozním nákladům s investicemi souvisejícími.

S ohledem na minimální zadluženost Prostějova, značné provozní přebytky, a za předpokladu, že v takovém trendu hospodaření bude město pokračovat i nadále potvrzuje CRA RATING AGENCY, a. s. městu Prostějov dlouhodobý CRA Rating na úrovni

Ocenili jsme především dlouhodobě stabilní hospodaření města s vysokými provozními přebytky a minimální zadluženost. Přihlédli jsme také ke struktuře financování kapitálových výdajů, kde převládají zmíněné provozní přebytky. Prostějov byl také úspěšný v získávání státních dotací, částečně zapojil i příjmy z prodeje majetku. Investiční akce realizované městem dle CRA svým zaměřením zvyšují kapacitu a kvalitu městského majetku, tedy vybavenosti města sociální a technickou infrastrukturou, což má pozitivní dopad na rozvoj města. Při plánování rozsáhlých investičních projektů CRA doporučuje zpracování analýzy budoucích provozních nákladů, potažmo dopadu projektu do rozpočtu města.
Pozornost jsme věnovali také situaci největších zaměstnavatelů mikroregionu. Avizovaný příchod nových investorů či rozšíření výroby stávajících společností (Mubea či Toray Textiles) bude mít dle CRA pozitivní dopad na lokální trh práce.

A- / czAa+.

Městu Prostějov jsme opětovně potvrdili výborné ratingové hodnocení, které jej řadí mezi nejlépe hodnocené subjekty CRA v oblasti veřejné správy.

V Praze dne 8. prosince 2005

 Ing. Dagmar Prchalová  Ing. Petr Vinš, Ph.D.
 country analyst výkonný ředitel
CRA RATING AGENCY, a. s. CRA RATING AGENCY, a. s.

Vytvořeno 26.3.2014 13:16:52 | přečteno 645x | Richard Sedlák
load