Úvodní strana > Podnikatel > Strategické dokumenty > Smart Prostějov / Manuál chytrého města

Smart Prostějov / Manuál chytrého města

ikona souboruSmart Prostějov, obrázek se otevře v novém okně
dokument se otevře při kliknutí na logo

/ proč manuál

Smart cities jsou aktuální, jsou cool. Moderní technologie tvoří běžnou součást našeho života. Stále častěji se snažíme, většinou nahodile a účelově, zavádět a realizovat chytrá řešení v rámci investování a fungování města. Důležité ale je postupovat systémově, tak aby si jednotlivá řešení nekonkurovala, ale efektivně a udržitelně vše fungovalo společně. Proto se vytvářejí metodiky, koncepce. Existuje hromada definic a manažerských shrnutí.

K tomu, abychom mohli směřovat a dojít k vytýčenému cíli, potřebujeme  něco jednoduššího a přehlednějšího. ikona souboruManuál chytrého města. Tedy návod, jakým způsobem budovat chytré město, možná ale více

„jak udělat chytře z Prostějova město ve kterém se bude lépe žít“

/ co to je smart city

Nezadali jsme zpracování dokumentu externě, ale vytváříme ho uvnitř pracovní skupinya radíme se s kolegy z konzultačního týmu. Umožní nám to se s dokumentem lépe ztotožnit, průběžně s ním pracovat a efektivně ho aktualizovat.

Po analýze všech možných metodik, podkladů, literatury a městských strategií jsme došli k názoru, že není možné vrstvit další a další obecné principy, schémata a snažit se je napasovat na prostředí našeho města. Každý člen pracovní skupiny se většinou zajímá hlavně o svou profesní oblast. Dokument proto dává prostor vybraným místním tématům. Klademe důraz na vzájemnou provázanost témat, jejich vazbu na další strategické a koncepční dokumenty města a nejrůznější předpisy a vyhlášky.

Na konci každého tématu jsou stanoveny úkoly a cíle na další období, tedy obdoba akčního plánu. Proto je důležité s dokumentem pracovat průběžně. Ne jenom pro plnění úkolů, ale hlavně kvůli vnějším podmínkám – technologickému a politickému vývoji. Dokument by měl být aktualizován do dvou let od jeho dokončení (schválení Radou města Prostějova a představením na Zastupitelstvu města Prostějova) nebo od dokončení každé další aktualizace. 

/ co už řešíme - ikona souborurealizovaná chytrá opatření

/ co budeme řešit

Pro prostředí našeho města jsme základní řešené oblasti ztotožnili s hlavním cílem SC, tedy

udržitelný ROZVOJ a SPRÁVA města

V těchto dvou klíčových oblastech pak budou podrobněji řešena následující témata:

udržitelný ROZVOJ

PLÁNOVÁNÍ- STRATEGICKÉ DOKUMENTY

INVESTOVÁNÍ - ZÁSADY PRO VÝBĚR A TVORBU PROJEKTŮ

ekologická a kvalitní výstavba, investice a plánování

 • ZELENÁ VÝSTAVBA
 • KVALITNÍ (ESTETICKÁ) ARCHITEKTURA
 • CHYTRÁ ZELEŇ A HOSPODAŘENÍ S VODOU
 • CHYTRÝ URBANISMUS

udržitelná mobilita

 • INTELIGETNÍ ŘÍZENÍ A SYSTÉMY DOPRAVY
 • LIDÉ vs. AUTOMOBILY
 • ELEKTROMOBILITA a alternativní pohony
efektivní SPRÁVA

  EKOLOGICKÉ A EFEKTIVNÍ odpadové hospodářství

  CHYTRÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ energetiky vč. veřejného osvětlení

  bezpečnost – SYSTÉMY KONTROLY A SBĚRU DAT

  městský mobiliář – SMYSLUPLNÉ ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH PRVKŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

  SPOLUPRÁCE – E-GOVERNMENT, PODPORA, FINANCOVÁNÍ (DOTACE) A REGULACE

Vytvořeno 6.9.2018 12:54:14 | přečteno 5556x | Ing. Václav Lužný
load