Úvodní strana > Samospráva > Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů

Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl tajemník Magistrátu města Prostějova.

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru:

Ministerstvo spravedlnosti

Podpůrný orgán:

Tajemník Magistrátu města Prostějova

Podpůrný orgán zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. primátora, náměstky primátora a ostatní členy Rady města Prostějova, uvolněné členy Zastupitelstva města Prostějova, vedoucí úředníky magistrátu města, vedoucí zaměstnance své příspěvkové organizace, s výjimkou škol a školských zařízení. 

Kontaktní osoba:

Mgr. Radek Repa

tel: 582 329 169

email: posta@prostejov.eu

Nahlížení do centrálního registru oznámení:

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona, tj. primátora, náměstků primátora, uvolněných členů Zastupitelstva a členů Rady města Prostějova, jsou dostupná bez předchozí žádosti. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona, tj. vedoucích úředníků magistrátu a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, jsou dostupná v zákonem omezeném rozsahu. Do neveřejné části registru oznámení je možné nahlížet na základě žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31. 8. 2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1. 9. 2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat k tajemníkovi statutárního města Prostějova. 

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1. 9. 2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Vytvořeno 25.9.2017 14:50:49 - aktualizováno 25.9.2017 14:55:12 | přečteno 4388x | Ing. Jan Števko
load