Úvodní strana > Samospráva > Hospodaření města > Rozpočty města > Schválené > Rozpočet pro rok 2001 - investice

Rozpočet pro rok 2001 - investice

Investice zařazené do rozpočtu Města Prostějova pro rok 2001 na základě jednání ZMP dne 14.12.2000

Poř. číslo

Kapitola

Priorita

Organizace

ODPA

 

UZ

V tis. Kč

 

 

Text

 

Hodnota díla

Proinvest.

Položka

Rok 2001

celkem

celkem

2.

11

2

1106

6171

6123

 

270,000

270,000

 

os.auto Š Fabia pro o.soc.věcí - obměna

Celkem

270,000

270,000

0,000

Vnitřní správa

4.

12

1

1202

6171

6111

 

800,000

8.900,000

8.100,000

Digitální mapové podklady GIS - zajištěno smluvně

5.

12

2

1206

6171

6125

 

250,000

250,000

 

Internetový server - nové technologické řešení

6.

12

3

1207

6171

6111

 

420,000

420,000

 

Databáze - neomez. lic. (využití pro GIS a Internet)

8a.

12

6

1208

6171

6125

 

75,000

75,000

 

Aktiv. prvek pro připoj. PC do počítačové sítě (OSV - 5 nových prac.)

Celkem

1 545,000

9 645,000

8 100,000

Samostatné oddělení AIS

18.

13

1

1302

5311

6123

 

325,000

325,000

 

Služební vozidlo pro hlídky s VRZ

19.

13

2

1311

5311

6122

 

900,000

2.650,000

750,000

II.etapa výstavby kamerového systému

Celkem

1 225,000

2.975,000

750,000

Městská policie

23.

20

1

373

3141

6123

 

800,000

800,000

 

automobil Avia (ŠJ Smetanova)

24.

20

2

338

3113

6351

 

100,000

100,000

 

soubor nerez.stolů /5 ks/ (ZŠ PV, Melantrichova ul. 60)

25.

20

3

337

3113

6351

 

40,000

40,000

 

nerezové stoly (ZŠ a MŠ PV, sídl. Svobody)

26.

20

4

337

3113

6351

 

50,000

50,000

 

nerezové stoly (ZŠ a MŠ PV, sídl. Svobody)

27.

20

5

372

3141

6122

 

90,000

90,000

 

výdej.ohřívací pult (ŠJ Újezd)

28.

20

6

341

3113

6351

 

100,000

100,000

 

chladící boxy (ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

29.

20

7

337

3113

6351

 

120,000

120,000

 

plynový kotel ŠJ MŠ (ZŠ a MŠ PV, sídl. Svobody)

30.

20

8

341

3113

6351

 

80,000

80,000

 

robot (ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

31.

20

9

372

3141

6122

 

135,000

135,000

 

kotel 150 l. (ŠJ Újezd)

Celkem

1.515,000

1.515,000

0,000

Školství a kultura

43.

50

1

5032

3419

6122

 

3.500,000

3.500,000

 

víceúčelová hala - rolba

 

50

2

 

6409

6909

 

10.000,000

10.000,000

 

výkupy pozemků a objektů

Celkem

13.500,000

13.500,000

0,000

Správa majetku města

66.

60

R

9031

3612

6121

 

25.000,000

49.000,000

24.000,000

42 b.j. Krasice

67.

60

R

9032

3633

6121

 

1.000,000

9.500,000

8.500,000

Infrastruktura (dotace 3.600)-72 b.j.

68.

60

R

8013

2212

6121

 

6.000,000

13.000,000

7.000,000

komunikace sever

69.

60

R

7001

3322

6121

 

5.000,000

15.000,000

10.000,000

ND fasáda, střecha, zahradní restaurace, sklípek

70.

60

R

8015

3633

6121

 

4.000,000

9.000,000

3.000,000

IS Vrahovice-Alše,Jilemnického

71.

60

R

7026

2212

6121

 

1.500,000

7.500,000

2.300,000

Žid. ul. - komunikace (dotace EU)

72.

60

R

8013

3633

6121

 

3.000,000

4.000,000

1.000,000

IS Sever, Za Polskou

73.

60

R

4902

3745

6121

 

500,000

800,000

300,000

Městský hřbitov rekonstrukce nástupního prostoru

74.

60

R

8011

2212

6121

 

600,000

2.200,000

1.600,000

Knihařská II.etapa komunikace

75.

60

R

3211

5311

6121

 

600,000

2.600,000

2.000,000

Vápenice - fasáda (Městská policie)

76.

60

R

9014

3612

6121

 

450,000

540,000

90,000

Dolní instalace vodoměrů

77.

60

R

7016

3633

6121

 

1.000,000

6.000,000

5.000,000

IS Žešov

78.

60

R

600011

2212

6121

 

1.700,000

3.200,000

1.500,000

komunikace Sportovní

79.

60

R

340

3113

6121

 

1.300,000

2.400,000

1.100,000

RG+ZŠ výtahy

80.

60

R

600019

3633

6121

 

5.000,000

14.500,000

5.000,000

Průmyslová zóna (dotace MPO 4,5 mil. Kč)

81.

60

R

9003

3633

6121

 

1.000,000

10.000,000

9.000,000

IS Za velodromem dokončení (JME)

82.

60

RI

7007

3122

6121

 

320,000

320,000

 

OA-elektroinstalace, hav.stav

83.

60

RI

7008

3122

6121

 

324,000

324,000

 

SPŠO-kompl. Rek. podlah vč. podkl. vrstev

84.

60

RI

7023

3121

6121

 

150,000

650,000

 

GJW-soc. zažízení- nevyhovující stav (OHS)

85.

60

RI

7027

3122

6121

 

268,000

268,000

 

SZŠ- výměna oken zasklených pouze jedním sklem

86.

60

RI

7031

3123

6121

 

120,000

420,000

 

SOU Husserla- hygienicky nevyhovující ZI kuchyně

87.

60

RI

7032

3123

6121

 

272,000

272,000

 

SOU stavební- výměna plynových kotlů z roku 1972

88.

60

RI

8025

3315

6126

 

100,000

250,000

 

PD Muzeum- statika+J27

89.

60

RI

329

3112

6121

 

150,000

150,000

 

MŠ Mozartova- rek. plochéstřechy -hav. stav

90.

60

RI

600101

3634

6121

 

1.050,000

1.050,000

 

Svatoplukova 15 plynofikace kotelny- (DS)

91.

60

RI

600102

3634

6121

 

3.050,000

3.050,000

 

MaRT, měř.tepla Pujman.,Sídl.sv.,Beneše,Okružní,Netu

92.

60

1

399

3419

6121

 

5.000,000

6.000,000

200,000

Sportcentrum střešní plášť(havarijní stav)

93.

60

2

339

3113

6121

 

8.000,000

8.500,000

200,000

ZŠ Majakovského tělocvična

94.

60

3

600103

3421

6121

 

800,000

1.000,000

 

Hřiště sídl. Západ (dříve Belgická)

95.

60

4

600104

2321

6121

 

1.000,000

1.500,000

 

Rekonstrukce dešť. kanalizace Domamyslice (SÚS)

96.

60

5

600105

3421

6121

 

800,000

1.500,000

700,000

Hřiště Růžová, Škracha, Držovice dokončení

97.

60

6

600106

2321

6121

 

1.000,000

1.200,000

 

tlaková kanalizace Určická ul.

98.

60

7

600107

3612

6121

 

2.000,000

3.000,000

 

IS a kom. pro individuální výstavbu (příspěvek)

99.

60

8

337

3113

6121

 

4.000,000

5.000,000

 

ZŠ Sídl. svobody atletický ovál (dotace MŠMT)

101.

60

10

600108

3612

6121

 

3.000,000

3.000,000

 

Levné ubytovací prostory v rámci progr. Světlo nadějě

102.

60

11

600109

2219

6121

 

200,000

200,000

 

Parkoviště - zdrav.středisko Sídl.svobody

104.

60

13

7018

2212

6121

 

1.000,000

2.100,000

600,000

Cyklistické stezky Rejskova,Školní (dotace EU)

106.

60

15

600110

2219

6126

 

400,000

400,000

 

PD vícepodlažní parkoviště Wolkerova ul.

113.

60

22

8017

3745

6121

 

300,000

900,000

 

Biokoridor Hloučela stavební úpravy, zeleň (dotace)

119.

60

28

9025

2219

6121

 

500,000

2 800,000

500,000

UOS (dotace EU)

122.

60

31

600111

3329

6121

 

180,000

260,000

 

Źidovský hřbitov památník

127.

60

36

7004

3322

6121

 

1.929,177

1.929,177

 

Radnice výtahy

129.

60

38

600112

2212

6121

 

10.000,000

10.000,000

 

okružní křižovatka vnitřní okruh

155.

60

64

334

3113

6121

 

400,000

1.000,000

600,000

ZŠ Husova rekonstrukce ÚT

165.

60

74

600113

3745

6126

 

80,000

80,000

 

PD park Hlaváčkovo nám.

178.

60

87

600114

2212

6121

 

300,000

300,000

 

komunikace Čechůvky

191.

60

100

600115

3745

6126

 

200,000

200,000

 

PD rek.zeleně Kol. sady

197.

60

106

600123

5512

6121

 

200,00

200,00

 

plynofikace pož.zbrojnice Domamyslic

216.

60

125

332

3113

6121

 

700,000

700,000

 

ZŠ Palacká rek.schodiště a kanalizace Čechovice

228.

60

137

600116

3745

6121

 

200,000

1 200,000

 

Rek. porostů BK Hloučela

229.

60

138

600117

3745

6126

 

40,000

90,000

 

PD další etapy BK Čechovice-Domamyslice

231.

60

140

600118

2334

6126

 

60,000

60,000

 

Studie možnosti revitalizace linie Mlýnského náhonu

232.

60

141

600119

3523

6359

 

600,000

600,000

 

zateplení sev. štítu LDN v NZA - příspěvek města

250.

60

159

600120

3421

6121

 

200,000

200,000

 

rekonstrukce oplocení hřiště Budovcova-Olomoucká

 

60

 

600121

2219

6141

 

300,000

300,000

 

úprava polní cesty pro cykl. Prostějov - Smržice (invest. příspěvek)

 

60

 

600122

3799

6329

 

45,000

45,000

 

regionál. středisko pro podporu živ. prostředí na Husově nám. (invest. příspěvek)

Celkem

106 888,177

210 258,177

84 190,000

Výstavba

270.

62

1

6229

2199

6119

 

126,600

500,000

373,400

Dokončení cenové mapy a propagace

271.

62

2

6241

3635

6119

 

600,000

2.500,000

 

Pořízení regulačního plánu centra města

Celkem

726,600

3.000,000

373,400

Koncepce a rozvoj města

273.

70

1

7034

6399

6201

 

6.500,000

42.000,000

35.500,000

Majetkový vklad do VaK, a.s. (smluvní podíl města při výstavbě ČOV)

Celkem

6.500,000

42.000,000

35.500,000

Pokladní správa - ekonomický odbor

Celkem investice

132.169,777

283.163,177

128.913,400

Město Prostějov

Poznámka:
Investiční akce pod poř. číslem 8a byla do seznamu investic zařazena na základě jednání RMP dne 21.11.2000. Investiční akce bez poř. čísla byly do seznamu investic zařazeny dodatečně na základě jednání pracovního semináře ZMP dne 30.11.2000. Invest. akce pod poř. číslem 197 byla do seznamu investic zařazena na základě jednání ZMP dne 14.12.2000.

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:17 | přečteno 274x | Richard Sedlák
load